Choral Evensong 26 april 2015

Zingend (ge)-loven op zondag Jubilate

Byrd, William
William Byrd

De zondagen na Pasen hebben van oudsher allemaal een eigen naam, verbonden aan de psalm of lezing van die zondag. Na Pasen lijkt het als of de gemeente langzaam op gang moet komen, het nieuws van de opstanding nog niet kan geloven, maar het karakter van de zondagen wordt steeds uitbundiger: van ‘Als pasgeboren kinderen’ (1e zondag na Pasen), via de ‘goedheid van de Heer’ (2e zondag), naar ‘Jubel’ (3e zondag). Het lijkt of daarmee een hoogtepunt is bereikt, want daarna daalt het temperament weer wat af met ‘Zing’ (4e zondag), ‘Bid’ (5e zondag) en ‘Hoor’ (6e zondag).

In de Choral Evensong van 26 april lijkt de gemeente wel op het uitbundigst te vieren. Ge-loven en loven hoort bij elkaar, zeker op deze zondag Jubilate. In het zes-stemmige koorgebed ‘Haec dies’ van William Byrd wordt de dag geprezen die de Heer maakte. De oproep klinkt:  laten we vrolijk zijn en ons verheugen, en het werk eindigt met een guirlande van alleluia’s. Met het eveneens zes-stemmige ‘Cantate Domino’ van Claudio Monteverdi, op woorden van psalm 96 en 98, worden allen opgeroepen om met snaar- en blaasinstrumenten, met zang en dans de grote daden van God te bezingen. Tot aan het slotlied toe blijft de oproep klinken: ‘Hills of the North, rejoice’.

Monteverdi, Claudio
Claudio Monteverdi

Misschien krijgen we wel het gevoel dat door al dat loven ons ge-loven wat onder druk komt te staan. Het lijkt alsof de wel degelijk bestaande ellende en droefheid, de twijfel en aanvechting van het leven weggezongen wordt. Daarom moeten we ons realiseren dat deze zondag het hoogtepunt is van de Paasvreugde, dat op andere (zon-)dagen de duistere kanten van het leven aan de orde mogen komen, mogen worden verklankt en bezongen. Maar soms moet je even boven jezelf uit zingen en jubelen en zo opgaan in een haast grenzeloze blijdschap en dankbaarheid.
Jubel mee op deze zondag Jubilate op 26 april en onderga de opwindende klanken van Byrd, Monteverdi, van John Stainers Magnificat en Nunc dimittis, van Verdi’s Padre nostro en de gebeden van Gert Oost.

Het koor staat onder leiding van Lisette Bernt, het orgel wordt bespeeld door Jan Hage.
Toegang is gratis, er is een collecte bij de uitgang.