Vrienden

Schola zingt 2016-2

Vrienden van Schola Davidica zijn onmisbaar. Omdat velen van hen regelmatig naar de Choral Evensong in de Janskerk komen. En  omdat hun financiële bijdrage een belangrijke steun is. Daarmee waarborgen zij mede de continuïteit van de Choral Evensongs van Schola Davidica in de Utrechtse Janskerk.

 

Maandelijks een Evensong

Schola Davidica bestaat uit geschoolde (amateur)zangers, die in het koorseizoen maandelijks in de Janskerk in Utrecht een Evensong zingen, onder muzikale leiding van Daniel Rouwkema en met medewerking van organist Jan Hage. In de maand voorafgaand aan de Evensong, repeteren zij minstens driemaal gezamenlijk.

Deze maandelijkse inspanning van het koor en de professionele inzet van dirigent en organist vormen een waarborg voor de goede kwaliteit van de Evensongs. Daarnaast vormt deze opzet natuurlijk ook een relatief een grote kostenpost.

Inkomsten

De inkomsten uit contributie van de koorleden, gemeentelijke subsidie en collecten zijn niet voldoende om de vereniging op een gezond financieel peil te houden. Daarvoor zijn wij dus ook afhankelijk van de steun van onze vrienden.

logo St. Choral Evensongs UtrechtOm de financiële steun aan Schola Davidica verder te ontwikkelen is in 2013 de Stichting Choral Evensong Utrecht opgericht. Deze stichting is door de belastingdienst aangemerkt als een culturele algemeen nut beogende instelling (culturele ANBI). Alle schenkingen aan de stichting komen geheel ten goede aan Schola Davidica voor de uitvoering van de Choral Evensong in de Janskerk.

Uw gift is volledig aftrekbaar

De Stichting Choral Evensong Utrecht is dus erkend als een culturele ANBI. Giften van onze vrienden zijn dus volledig aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Daardoor kunt u een hoger bedrag schenken dan het bedrag dat u netto wilt schenken. Zie het infoblad voor de zeer gunstige fiscale voordelen bij schenken aan de stichting.

Word daarom nu Vriend van Schola Davidica. Want als Vriend draagt u beslissend bij aan de continuïteit en de kwaliteit van de Choral Evensongs door Schola Davidica. Bovendien ontvangt u jaarlijks de Vriendenbrief met nadere informatie omtrent de activiteiten rond de Choral Evensongs.

Vriend van Schola Davidica worden

U wordt vriend door uw donatie over te maken op:
bankrekeningnr. NL75 RABO 0101 0928 81 t.n.v. Stichting Choral Evensong Utrecht. Vermeld in de omschrijving:

  • vriendendonatie
  • aanmelding als Vriend
  • uw mailadres

Meer informatie over de Stichting Choral Evensong Utrecht, en over giften, donaties en legaten leest u op de eigen website van de stichting: www.evensong.nl.

Heeft u vragen omtrent uw donatie en/of de stichting? Neem dan contact op met penningmeester van de stichting via penningmeester@scholadavidica.nl.