Vrienden

Schola zingt 2016-2Het koor van Schola Davidica Utrecht bestaat uit geschoolde (amateur)zangers, die in het koorseizoen maandelijks in de Janskerk in Utrecht een Evensong zingen met de daarbij behorende repetities onder leiding van dirigent Daniel Rouwkema en met medewerking van organist Jan Hage.
Deze maandelijkse inspanning van het koor met de professionele inzet van dirigent en organist is een grote kostenpost bij de vereniging.
De inkomsten uit contributie van de koorleden, gemeentelijke subsidie en collecten zijn niet voldoende om de vereniging op een gezond financieel peil te houden.

Vrienden van het koor van Schola Davidica zijn belangrijk, enerzijds omdat velen van hen regelmatig komen naar de Choral Evensong in de Janskerk en anderzijds omdat hun jaarlijkse financiële bijdrage een belangrijke materiële steun is voor de vereniging.

logo St. Choral Evensongs UtrechtOm de financiële steun aan Schola Davidica verder te ontwikkelen is in 2013 de STICHTING CHORAL EVENSONG UTRECHT opgericht. Deze stichting is door de belastingdienst aangemerkt als een culturele algemeen nut beogende instelling (culturele ANBI).
Alle schenkingen aan de stichting komen geheel ten goede aan Schola Davidica voor de uitvoering van de Choral Evensong in de Janskerk.
In verband met de aftrekbaarheid van uw gift kunt u een hoger bedrag schenken dan het bedrag dat u netto wilt schenken. Zie het infoblad voor de zeer gunstige fiscale voordelen bij schenken aan de stichting.
Vrienden ontvangen jaarlijks de Vriendenbrief met informatie omtrent de activiteiten rond de Choral Evensongs.

U wordt vriend door uw donatie over te maken op:
bankrekeningnr. NL75 RABO 0101 0928 81 t.n.v. Stichting Choral Evensong Utrecht.
Vermeld in de omschrijving s.v.p.: (V) en uw mailadres voor toezending Vriendenbrief of andere informatie.
Meer informatie over de Stichting Choral Evensong Utrecht en/of giften/donaties treft u aan op de website van de stichting: www.evensong.nl.

Heeft u vragen omtrent uw donatie en/of de stichting dan kunt u contact opnemen met Kees Jan Hoogelander, penningmeester van de stichting via choralevensongutrecht@gmail.com .

De koorleden zijn u zeer erkentelijk voor uw financiële bijdrage.