Over ons

Schola 275a
Evensong in de Janskerk

Choral Evensongs

Het zingen van de Evensong behoort tot de vaste taken van ieder Engels koor, verbonden aan kerk, kathedraal of college; waar mogelijk vindt de Evensong dagelijks plaats aan het eind van de middag. Volgens een vast rooster worden de psalmen meerstemmig gereciteerd. Voorts klinken tussen de korte Bijbellezingen het ‘Magnificat’, het ‘Nunc dimittis’ en een anthem. Samen met de aanwezigen zingt het koor een hymne. Ook de meeste liturgische teksten, zoals de opening en de gebeden, worden door het koor gezongen. De muziek is in de Evensong de religieuze en artistieke “voertaal “. Zo is “Choral Evensong” kerkconcert én kerkdienst tegelijk, een plaats om tot rust te komen, om je hart op te halen, te mediteren en te genieten van geïnspireerde schoonheid.

Schola Davidica

Dscf0127De Schola Davidica verwijst in haar naam naar Koning David, die van oudsher geldt als de dichter van de 150 Psalmen. Het zingen van deze psalmen, vertaald door Pieter Oussoren en getoonzet door Gert Oost, is dan ook vanaf de oprichting in 1983 de eerste taak van de Schola Davidica. Dit gebeurt op Engelse wijze. De teksten worden meerstemmig gereciteerd op daartoe geschreven “chants”. Als omraming dient een koorbewerking van de in Nederland bekende Geneefse psalmmelodieën die de gemeente vaak mee kan zingen en de speciaal daarbij geschreven chants borduren voort op deze in Nederland bekende Geneefse melodieën. Gert Oost schreef deze doorgaans polyfone bewerkingen van alle 150 psalmmelodieën (wellicht als eerste in Nederland na Jan Pieterszoon Sweelinck!) in een laat-renaissance stijl, aansluitend bij de stijl van de oorspronkelijke melodieën. In de loop van de afgelopen jaren groeide dit psalmzingen uit tot een volwaardige Utrechtse Evensong, met kerkmuziek uit zeer diverse stijlen, van Gregoriaans tot eigentijds en altijd met een orgelimprovisatie door de organist Jan Hage. De vorm is nu een mengeling van de Engelse Evensong met elementen uit het eigen Nederlandse avondgebed.

Engelandreizen

Chichester Cathedral

Elke drie jaar gaat de Schola Davidica een week naar Engeland om daar in een van de grote kathedralen de dagelijkse Choral Evensong te verzorgen tijdens de vakantie van het vaste kathedrale koor. Zo heeft de Schola onder andere gezongen in de kathedralen van Salisbury, Rochester, Canterbury, Ely, Winchester, Lincoln, Ripon en Durham en Exeter.
Van 29 juli t/m 4 augustus 2019 verzorgt Schola Davidica de Choral Evensongs in de kathedraal van Chichester.

Chichester koor