Choral Evensong 24 mei 2015

Schola Davidica zingt ‘The Spirit of the Lord’ van Elgar op Pinksteren

Elgar-Edward-08
Edward Elgar

Een exact moment noemen waarop een kunstwerk is ontstaan is vaak heel lastig. Maar voor Edward Elgar was er een duidelijke gebeurtenis die zijn creatieve verbeelding op gang bracht die uiteindelijk leidde tot zijn meesterwerk ‘The Apostles’. Tijdens de Choral Evensong op Pinksteren, zondag 24 mei om 17:00 uur, zal de Schola Davidica Utrecht het eerste deel hiervan als anthem zingen.

Toen Elgar leerling was op de Littleton House School in Worcester, merkte zijn docent Francis Reeve eens op: ‘De apostelen waren jonge en arme mannen die voor de komst van de Heilige Geest waarschijnlijk niet slimmer waren dan de meeste van jullie hier.’ Op dat moment ontstond bij Elgar het idee om een religieus werk te schrijven dat zou draaien om die eenvoudige mannen die het fundament hebben gelegd voor het Christendom. En dat idee heeft hij vastgehouden tot in zijn volwassen leven. Een eerste schets voor dit werk ontstond rond 1880 toen Elgars grootste muzikale uitdaging nog bestond uit het leiden van het orkest van het plaatselijke gekkenhuis. Toen hij later de opdracht kreeg om een groots werk te schrijven voor het Birmingham Festival in 1900 heeft hij overwogen om zijn Apostelen-project af te maken, maar het duurde tot 1903 voordat hij The Apostles werkelijk zou schrijven.

Het werk begint met de woorden van Jesaja 61 die Jezus in Lucas 4 aanhaalt als hij na de verzoeking in de woestijn het woord neemt in de synagoge van Nazareth: ‘De Geest van de Heer rust op mij, want Hij heeft mij gezalfd’. In de daarop volgende woorden waarin verslagenen hoop wordt geboden, gevangenen vrijheid en geketenden bevrijding, werkt de muziek toe naar een enorme climax waarin ‘het genadejaar van de Heer’ wordt uitgeroepen. De woorden en muziek daarna zijn liefelijk en hoopvol en de muziek volgt de tekst waarin ‘de gerechtigheid als kleine plantjes zal ontkiemen en zichtbaar wordt voor heel het volk.’

Gert Oost
Gert Oost

Naast dit magistrale eerste deel van The Apostles zingt de Schola Davidica een bijzondere bewerking van de Canticles van Gert Oost, namelijk zijn ‘Latin Magnificat en Nunc dimittis’. Met een heftig Zuid-Amerikaans ritme van afwisselend drie- en twee-delige groepen worden de bekende woorden van Maria gezongen, soms heel ijl door een sopraan, dan weer heftig door het hele koor. In tegenstelling tot wat je zou verwachten na zo’n heftig stuk, is het afsluitende doxologie heel zacht en langzaam. Het Nunc dimittis begint juist heel zacht en groeit toe naar het volle ‘licht van alle volkeren’, waarna het latijnse drie- en tweedelige ritme van het Magnificat terugkomt in de doxologie.
Met liederen uit Taizé en Iona, een koorgebed in het Gregoriaans en een echt Engelse psalmchant komen vele verschillende muzikale talen voorbij in deze vrolijke Pinkster-Evensong.
Kom ook en ervaar hoe veelkleurige muzikale stijlen uit allerlei perioden tot een prachtig geheel worden in de Choral Evensong op Pinksteren 24 mei om 17:00 uur in de Janskerk te Utrecht.

 

Het koor staat onder leiding van Lisette Bernt, het orgel wordt bespeeld door Jan Hage.

Toegang is gratis, er is een collecte bij de uitgang.