Choral Evensong 24 september 2023: Liefde als opdracht

Liefde als opdracht

Thomas Tallis
Thomas Tallis (1505-1585)

‘Ik geef jullie een nieuw gebod: Heb elkaar lief’ (Johannes 13, 34). Over deze indringende tekst schreef de Engelse componist Thomas Tallis een prachtige anthem.
Thomas Tallis (c. 1505–1585) leefde in politiek en kerkelijk roerige tijden. In 1534 brak Henry VIII met de RK-kerk. Al waren voorlopig nog de diensten in het latijn, sinds 1538 zong men steeds meer onderdelen in de volkstaal, het Engels. In 1549 werd ‘The Book of Common Prayer’ met Engelstalige liturgieën in alle kerken verplicht gesteld door Edward VI, de zoon van Henry VIII. Aartsbisschop Thomas Cranmer verordonneerde dat muziek syllabisch werd, elke noot moest één lettergreep bevatten en de tekst moest woord voor woord verstaanbaar zijn. Tallis, die tot dan uitgebreide latijnse werken had geschreven, moest zijn stijl behoorlijk aanpassen en dat leidde tot een heel aantal eenvoudiger werken zonder uitgebreide melisma’s (notenslierten op één lettergreep) en polyfonie (‘door elkaar heen zingen’). Lees meer