Meezingen

Zing jij zelf ook graag? En goed? Zing dan eens mee!

Schola Davidica Choir wordt gevormd door mensen die graag zingen, maar die ook werk maken van zangtechniek en stemvorming. Geschoolde amateurs en semi-professionals, die tamelijk vlot van blad lezen en een behoorlijke koorervaring hebben. Zangers die niet terugdeinzen voor soms ingewikkelde partituren. Maar bovenal: die van het Evensong-repertoire houden (en dat soms zelfs in Engelse kathedralen ten gehore willen brengen!).
Ben jij zo’n zanger? En wil je wel eens meezingen? Misschien nog niet meteen als vast lid, maar wel incidenteel, in onze flexibele schil van gastzangers? Stuur dan een korte mail naar meezingen@scholadavidica.nl. Of spreek na een uitvoering een van ons eens aan. Dan nemen we contact met je op voor een kennismaking en een stemtest. En wie weet – misschien sta jij binnenkort samen met ons ook in zo’n stijlvolle robe de sterren van de hemel te zingen.

Praktisch

 • Uitvoeringen. Elke vierde zondag van de maand zingen we in de Janskerk te Utrecht om 17:00 uur een Choral Evensong, behalve in juli en augustus. In december begint het Festival of Christmas Lessons & Carols om 15.30 uur.
 • Repeteren. We repeteren driemaal per maand:
  • twee weken voor de Evensong op vrijdagavond: 19.15 – 22.00 uur
  • op zaterdagmorgen voorafgaand aan de Evensong: 9.30 – 13.15 uur
  • op zondagmiddag voorafgaand aan de Evensong vanaf 15.00 uur.
 • Voorbereiding. We verwachten dat je voor de eerste repetitie de noten van de te zingen stukken beheerst. Tijdens de repetities werken we vooral aan interpretatie en afwerking van de koorstukken en aan samen zingen met het orgel.
 • Partituren. Bladmuziek en oefenopnamen zijn beschikbaar via een besloten webpagina (alleen toegankelijk voor leden en gastzangers)
 • Kosten. Het lidmaatschap bedraagt op jaarbasis € 200. Hiervan worden o.a. dirigent en organist, huur van ruimten etc. betaald. Aan gastzangers en invallers vragen we een minimale vrijwillige bijdrage van € 10,- per maand. De vrijwillige bijdrage graag overmaken naar bankrekening NL16RABO 0174 8279 11 t.n.v. Schola Davidica Utrecht o.v.v. “Bijdrage gastzanger maand/jaar”.

Meer weten? Auditeren?

Neem contact op met Ellis Dijkstra: stuur een korte mail naar meezingen@scholadavidica.nl.

Rooster

Hier vind je het repetitierooster voor de komende tijd, dan weet je wanneer we repeteren en uitvoeren: repetitie-rooster 2018-2019