Jaaragenda en programma

Choral Evensongs

Choral Evensongs: muzikale momenten, uitbundig of verstild, ter bemoediging en bezinning. Kerkconcerten waarin u als toehoorder deelnemer wordt. En waar de muziek een brug wil zijn tussen het heilige en het alledaagse. Met anthems en chants, magnificats en nuncs, responses en hymns in de beste anglicaanse koortraditie. Iedere vierde zondag van de maand in de Utrechtse Janskerk.

Programma voorjaar 2024

Zondag 28 januari 17.00 uur. Gelukkig de mens. Een Oosters-orthodoxe vesper

Voor de eerste vesper van het jaar richten we ons traditiegetrouw naar het Oosten, onder leiding van gastdirigent in Leenke de Lege. Het thema komt uit psalm 1: Gelukkig de mens die niet meegaat met die kwaad doen.

 • Sergej Rachmaninov – Gospodi ustnemoj; Velikaja jektenia, Bogoroditse; Ninje otpoesjtsjajesi
 • Maximilian Steinberg – Uit ‘Stille week’: Alliluia; Se zjenich griadet; Tsjertog Tvoj
 • Pjotr Iljitsj Tsjaikovski – Ottsje nasj

Zondag 25 februari 17.00 uur. Vergeet onze misstappen, vergeet óns niet.

Een mens is meer dan zijn daden. Misstappen? Ze worden ons soms levenslang nagedragen; zo zijn mensen nu eenmaal. Ze kunnen ook worden vergeven en vergeten; zo is God nu eenmaal. En andermaal.

 • Henry Purcell – Remember Not Lord Our Offences
 • Jan Pieterszoon Sweelinck – Psalm 130
 • John Blow – Salvator mundi

Zondag 24 maart 17.00 uur. Palmpasen. Van warme ontvangst naar ijskoud afscheid, naar …?

Eerst klinkt juichend ‘Hosanna’! Maar al gauw kantelt dat naar “Kruisig hem’. Palmpasen vormt het scharnierpunt tussen lijdensweek en Pasen. Wat juichend begint, wordt al gauw keiharde veroordeling. Maar ook die heeft het laatste woord niet. Gelukkig niet.

 • Thomas Weelkes – Hosanna
 • Percy Whitlock – Magnificat and Nunc Dimitis
 • Samuel Barber – Agnus Dei

Zondag 28 april 17.00 uur. Op de goede weg, of goed op weg?

Eén weg? Of juist vele? Er is niet één goede weg door het leven. Er is de weg die we gaan, en die wórdt goed, door de manier waarop we hem gaan. Door geen onrecht te bedrijven en recht te doen. Zo zijn we niet de goede weg, maar zijn we goed op weg.

 • Charles Stanford – Beati Quorum Via
 • Daniel Rouwkema – St. Pancras Service
 • Gabriel Fauré – Cantique de Jean Racine

Zondag 26 mei 17.00 uur. Trinitatis, drie-in-één

Deze eerste zondag na Pinksteren staat in het teken van het mirakel van de drie-eenheid: een God die én Vader én Zoon én Geest is. Maar is dat zo wonderlijk? Is een boom niet ook én stam én takken én bladeren? En toch is het ook een boom. Die, net als de drie-enige God, kan groeien, bloeien en vrucht dragen.

 • Josef Rheinberger: Sanctus
 • William Smith: Psalm 111
 • Orlando Gibbons: Short Service

Zondag 23 juni 17.00 uur (1e Zondag vd zomer) Veilig op reis

Zomer! Tijd om te genieten, van een wereld in bloei, met blije mensen en spelende kinderen. Of staat die wereld in brand? Met vluchtende mensen en angstige kinderen? Wat zien we, als we vragen: Open Thou Mine Eyes? En wat doen we dan?

 • John Rutter – Open Thou Mine Eyes
 • Charles Stanford – Magnificat en Nunc dimitis in Bes
 • Herbert Sumsion – They That Go Down To The Sea In Ships