Choral Evensong 23 februari 2020

Vreugde vóór de vastentijd

Het weekend voor het begin van de 40-dagentijd of vastentijd mogen de mensen nog even helemaal ‘los gaan’.  Een paar dagen van ongeregelde of ‘ontregelende’ activiteiten, waarin men feest viert en plezier voorop staat, voordat op Aswoensdag de tijd van bezinning en soberheid aanbreekt als voorbereiding op Pasen. In de kerk hoeven we ons niet meteen aan bandeloosheid over te geven, maar we mogen dit weekend wel vol vreugde het leven vieren.

Sir Hubert Parry
Sir Hubert Parry

In de Choral Evensong van 23 februari zingt de Schola Davidica ‘I was glad’ van sir Hubert Parry. Meer lezen

Russische Vesper – 26 januari 2020

Magnifieke sacrale mystiek

In januari verandert de Janskerk van een ingetogen Gotisch kerkgebouw in een mystieke Russische kathedraal. Dan zingt de Schola Davidica haar jaarlijkse Russische Vesper.

Tussen de liturgie van de Oosterse/Russische kerken en de westerse kerken is een groot verschil. Ligt in het westen de nadruk op de menselijke kant van Jezus, de lijdende, de medelevende Heer en de opdracht voor de mens om goed te doen en te zorgen voor de schepping, in het oosten draait het in de eredienst vooral om de aanbidding van het goddelijke mysterie. En daarbij worden alle personen en wezens betrokken die daar maar mee te maken hebben: God, Jezus en de Heilige Geest, maar ook Maria, cherubijnen, (aarts-)engelen en profeten. In de vaste liturgie komen ook heel vaak dezelfde teksten langs en sluit men delen steeds weer af met lofprijzende woorden. Het Alliluya is dan ook niet van de lucht. Meer lezen

Lessons & Carols 25 december 2019

Internationale kerstmuziek uit Engeland en de rest van Europa

Truro Cathedral, Cornwall, England

Toen bisschop E.W. Benson van Truro, die later aartsbisschop van Canterbury werd, in 1880 een kleine dienst voor Kerstavond in elkaar zette, op basis van een aantal teksten en wat eenvoudige carols van zijn vader, wist hij niet dat men 140 jaar daarna nog steeds wereldwijd bij elkaar zou komen voor zo’n Festival of Lessons and Carols. Die eerste uitvoering was in een houten schuur die toen tijdelijk dienst deed als ‘kathedraal’ nadat dit nieuwe bisdom was begonnen in 1877. Truro, in Cornwall, was het eerste nieuwe bisdom dat in Engeland werd gesticht na Salisbury in 1220.
Vrijwel meteen hebben andere kerken deze dienst overgenomen en nu komen jaarlijks op duizenden plaatsen mensen bij elkaar om zich in de adventstijd voor te bereiden op het Kerstfeest of Kerst te vieren met dit Festival. Meer lezen

Choral Evensong 24 november 2019

Daan Manneke
Daan Manneke

Eeuwigheidszondag met psalm 121 van Daan Manneke

De Zeeuwse componist Daan Manneke (1939) zou als boerenzoon eigenlijk zijn vader hebben moeten opvolgen als boer, maar heeft zijn hart gevolgd, tegen de uitdrukkelijke wens van zijn vader in: ‘muziek is de duivel’ en ‘daar is geen droog brood mee te verdienen’. Zijn leven lang was hij het gelukkigst als hij met muziek bezig was. In het interview met dagblad Trouw op zijn 80e verjaardag (7 november 2019) zegt hij: ‘Ik zou een heel slechte boer geweest zijn’ en: ‘Muziek is een van de meest vitale en overweldigende constanten in mijn leven’. Meer lezen