Choral Evensong 26 september 2021

Zingen in de kerk

Willem Andriessen
Willem Andriessen

Het afgelopen jaar was bijzonder voor kerken en gemeenten: er mocht niet worden gezongen in de diensten. Dat bleek voor een groot gemis voor de manier waarop gelovigen en zoekers, twijfelaars en overtuigden hun geloof beleefden. Want je kunt zoveel meer over geloof en twijfel zingen dan je kunt spreken. Je zingt boven je (on-)mogelijkheden uit. Het was dan ook een emotioneel moment toen voor het eerst in de kerken weer werd gezongen door alle aanwezigen, ‘volkszang’. Want dat is de plek waar mensen nog samen zingen: in de kerk. Daarom: Kom voor het zingen de kerk in.

We hebben het zingen gemist als Schola Davidica en we hopen dat u het heeft gemist. Maar nu kan het weer, nog onder voorwaarden en misschien wat voorzichtig, maar toch.

In de Choral Evensong van 26 september gooit de Schola Davidica alle remmen los en zingt het uit met de anthem ‘Exsultate Deo’ van de Nederlandse componist Willem Andriessen (1887-1964). Meer lezen