Choral Evensong op 24 mei afgelast

Afwezigheid vieren op wezenzondag

De zondag tussen hemelvaartsdag en Pinksteren wordt wel ‘wezenzondag’ genoemd. Jezus is al naar de hemel gegaan en de Heilige Geest is nog niet gekomen. Al is dit voor ons een mooie liturgische constructie, het gevoel verlaten, alleen en achtergelaten te zijn is ons mensen wel bekend.
Ook als Schola Davidica voelen we sterk het gevoel van verlatenheid, nu we door het covid-virus geen Choral Evensongs kunnen houden. De muziek die we deze zondag zouden hebben gezongen is dan ook zeer passend voor deze periode. Lees meer

Choral Evensong voor Koningsdag gaat niet door

Een online Choral Evensong op Koningsavond

Koning David met harp, naamgever van de Schola Davidica
Koning David met harp, naamgever van de Schola Davidica

In deze tijd van fysiek afstand houden willen we u toch iets laten ervaren van verbondenheid met elkaar en met de maandelijkse Choral Evensong van de Schola Davidica. Daarom hier een inleiding op de Evensong van april, die helaas geen doorgang kan vinden, zoals alle bijeenkomsten van grote groepen. Want, al moeten we afstand houden en mogen we elkaar niet aanraken, we mogen ons wel laten raken door de prachtige muziek van de Choral Evensong. Daarom hierbij de toelichting bij een Evensong die geen doorgang vindt in de Janskerk en een afspeellijst voor wie dat wil. Lees meer

Muziek voor de Goede Week en Pasen

Gemeenschap ervaren in tijden van isolatie

Nu duidelijk is dat we tot eind april geen bijeenkomsten mogen houden, weten we ook dat de Choral Evensongs van de Schola Davidica van april en mei niet doorgaan.

In deze dagen van thuis blijven en afstand houden is het van belang om wel contact te houden, zowel als individuen met elkaar als met de gemeenschap van mensen die de Choral Evensongs van de Schola Davidica waarderen en er vreugde, steun, hoop of ontroering aan ervaren.
Laten we dus elkaar niet loslaten en de muziek blijven luisteren die ons soms zingenderwijs kan laten ervaren en geloven wat we niet in ons gewone spreken kunnen verwoorden. Lees meer

Choral Evensong 22 maart 2020 afgelast

In verband met het advies van het RIVM om bijeenkomsten van grote groepen mensen de komende tijd te vermijden, gaat de Choral Evensong op zondag 22 maart niet door.
Vanzelfsprekend betreuren wij dit, maar we zullen, zodra het weer mogelijk is, de serie Evensongs op de vierde zondag van de maand door de Schola Davidica hervatten.

Schola Davidica Choir Lees meer

Choral Evensong 23 februari 2020

Vreugde vóór de vastentijd

Het weekend voor het begin van de 40-dagentijd of vastentijd mogen de mensen nog even helemaal ‘los gaan’.  Een paar dagen van ongeregelde of ‘ontregelende’ activiteiten, waarin men feest viert en plezier voorop staat, voordat op Aswoensdag de tijd van bezinning en soberheid aanbreekt als voorbereiding op Pasen. In de kerk hoeven we ons niet meteen aan bandeloosheid over te geven, maar we mogen dit weekend wel vol vreugde het leven vieren.

Sir Hubert Parry
Sir Hubert Parry

In de Choral Evensong van 23 februari zingt de Schola Davidica ‘I was glad’ van sir Hubert Parry. Lees meer