Gert Oost

Gert Oost (1942 – 2009)

Organist, musicoloog en componist

“Lord, now lettest thou thy servant depart in peace” (Nunc dimittis)

Gert OoGert Oost bij orgel Gotische zaalst, huiscomponist  en vaste organist van de Schola Davidica, is op 30 maart 2009 na een kort maar zwaar ziekbed, overleden.
In 1983 was hij oprichter van de Schola Davidica Utrecht en sindsdien was hij aan het koor verbonden als componist, organist, inspirator en onvermoeid organisator rond de Choral Evensongs in de Janskerk te Utrecht.
Veel van zijn geliefde bezigheden kon hij juist in de Schola Davidica kwijt: begeleiden, improviseren, componeren (‘nootjes schrijven’ noemde hij dat), schrijven (teksten, toelichtingen, boeken enz.), zich met vrienden intensief bezighouden met levensvragen en veel plezier maken. De Schola Davidica had daarom een bijzondere plaats in zijn leven en hij had die ook bij het koor.

Nog in bijna elke Evensong zingt het koor psalmzettingen, koorwerken of bewerkingen van zijn hand. Op deze manier wil de Schola Davidica hem en de herinnering zijn kunstenaarschap levend houden.

In memoriam

Curriculum vitae

uit dagblad Trouw (20 april 2009): Een organist zonder ellebogen