Choral Evensong 22 maart 2015

Diepe eenvoud in Choral Evensong in de 40-dagentijd

Bairstow, Edward-3
Edward Bairstow

De 40-dagentijd, de tijd voor Pasen die ook wel lijdenstijd wordt genoemd, is de meest dramatische periode van het kerkelijk jaar. De gang van Jezus naar Jeruzalem, zijn lijden en kruisdood hebben vele componisten geïnspireerd hun mooiste muziekstukken te schrijven. In ieder geval zijn het allemaal werken vol passie en emotie. Gevoelens van rouw en inkeer contrasteren met de jubelende en opstandige muziek van Pasen.
In de Choral Evensong van 22 maart, de 5e zondag van de 40 dagen, zingt de Schola Davidica The Lamentation van Edward Bairstow. In een brief aan zijn biograaf, sir Francis Jackson, schrijft Bairstow op 6 augustus 1942: ‘Ik heb zojuist een Lamentation gemaakt, woorden van de Klaagliederen van Jeremia, door de Dean van York geselecteerd. Het zijn een paar chants van onregelmatig metrum en een refrein; maar het is wel effectvol.’ Hij is heel bescheiden over dit werk en zijn benadering is een totaal andere dan de complexe composities die hij eerder schreef zoals bv ‘Let all mortal flesh keep silence’, wat de Schola ook wel heeft gezongen. In het dagboek dat Bairstow in zijn jonge jaren bijhield schreef hij over de begrafenis van sir Gladstone die hij in 1898 op 24-jartige leeftijd meemaakte in Westminster Abbey: ‘Gladstone’s begrafenis gaf me de gelegenheid een groot aantal beroemdheden te zien. Het koor was een verzameling van de meest gevierde koren van Londen en dat van George’s Chapel uit  Windsor. De plechtige maar eenvoudige burial sentences van William Croft, onbegeleid gezongen door dat grote koor, raakte me bijzonder. Misschien heeft hij van binnen de diepe eenvoud van Crofts muziek gezocht in dit werk. In ieder geval is de directe benadering van de woorden en de eenvoudige opbouw van de muziek zeer effectvol.

Reger, Max
Max Reger

Het koorgebed in de Evensong is het Agnus Dei (‘O Lamm Gottes’) van Max Reger, ook een werk dat in zijn eenvoud een sterke zeggingskracht heeft. Reger is een meester in Klassieke en Romantische harmonie en polyfonie en zonder veel omhaal bouwt hij in dit korte werkje een grote spanning op waarin de tekst en muziek wonderlijk samenvallen.
Met het Magnificat van Orlandus Lassus, het Nunc dimittis van Geoffrey Burgon, psalmen op kloostertoon en in een chant van Gert Oost komen muziekstijlen van heel verschillende tijden tot klinken, maar allesoverheersend is de kracht en diepte van de muzikale eenvoud.

Kom ook naar de Choral Evensong op 22 maart om 17:00 uur in de Utrechtse Janskerk en ontdek hoe componisten de mooiste muziek schrijven als het over dood en rouw, verdriet en inkeer gaat. En ervaar de helende kracht die van deze hemelse muziek op aarde uitgaat.

Het koor staat onder leiding van Lisette Bernt en het orgel wordt bespeeld door Jan Hage.
Toegang is gratis, er is een collecte bij de uitgang.