Choral Evensong 3 december 2017 in de Grote Kerk, Wijk bij Duurstede

Hopen op Licht

In de donkere dagen voor Kerstmis vreesden de oude Germanen dat de zon langzaamaan vertrok om misschien nooit meer terug te komen, waarna ze in een soort eeuwig duister zouden moeten voortleven. In die tijd van gevreesde duisternis viert de kerk al eeuwen Advent, de hardnekkige hoop en verwachting dat er Licht komt, niet alleen in de kille winter maar ook in een wereld die bedreigd wordt door donkere en dreigende gebeurtenissen.
Advent is het feest van verwachting, hoop op de komst van het Licht in de wereld, en over dat komende Licht zingt de Schola Davidica Utrecht op zondag 3 december in een Choral Evensong in de Grote Kerk van Wijk bij Duurstede.

John Rutter
John Rutter
Paul Manz
Paul Manz

Een Choral Evensong is een gezongen avondgebed waarin meer de lezingen, stilte en muziek centraal staan dan het gesproken woord. De Schola Davidica zingt deze Choral Evensongs al sinds 1983 maandelijks in de Utrechtse Janskerk.
De Anthem (kerkelijk koorwerk) voor deze Evensong is ‘Christ is the Morning Star’ van John Rutter (1945), een Engelse componist van vooral kerkmuziek die put uit Engelse, Franse en Duitse koortradities, met soms sporen van pop en jazz. Het werk heeft een sterk wisselende maatsoort, die bij nadere beschouwing niet helemaal toevallig telkens wisselt. Het werk staat in een rustige 3/4 maat, maar bij de woorden ‘The light of God shines from afar’ wordt het 7/8. Misschien dat Rutter hiermee wel de volmaaktheid van het goddelijke wil uitdrukken (zeven is het getal van geluk en volmaaktheid). Als het even later gaat over de Zoon van God die in mensengestalte op aarde komt en over de val van Adam, schrijft Rutter een 4-delige maat (vier is het getal van de aarde, de vier windstreken) om daarna weer terug te keren tot 3/4 (Drieëenheid?). Zo worden tekst en muziek tot een samenwerkend en elkaar versterkend geheel in dit prachtige koorwerk dat zingt van de hoopvolle komst van het Kerstkind en de betekenis hiervan voor de wereld.
Het koorgebed aan het begin van de Evensong  bidt om de (spoedige) komst van Jezus: ‘Even so, Lord, Jesus quickly come’ van de Amerikaan Paul Manz (1919 – 2009), en het ‘Magnificat’ (Lofzang van Maria) en ‘Nunc dimittis’ (Lofzang van Simeon), vaste onderdelen van de Choral Evensong, zijn van Henry Purcell (1659-1695). Psalm 25 zingt het koor in de zetting van Gert Oost (1942-2009), een van de oprichters van de Schola Davidica.

Natuurlijk zingen de bezoekers ook mee: het bekende adventslied ‘O come, o come Emmanuel’, en ‘Hark, a thrilling voice is coming’ in het Engels, maar ook Nederlandse vertalingen van Sytze de Vries van bekende Engelse hymnes: ‘Zing, Noorderland een lied’ en ‘Zie, als koning zal Hij komen’.

Kom ook, luister en zing mee over het komende licht in deze donkere dagen voor Kerstfeest.

Het koor staat onder leiding van Daniel Rouwkema, het orgel wordt bespeeld door Jan Hage.

Choral Evensong op zondag 3 december 2017 om 16:00 uur
De Grote of St. Janskerk aan de Markt in het stadscentrum van Wijk bij Duurstede.