Choral Evensong 26 november 2017

Howells’ Requiem in Choral Evensong op 26 november

Herbert Howells
Herbert Howells

November is de maand waarin men binnen het Christendom stil staat bij de geliefden die ons zijn voorgegaan, bij afscheid en verlies. De Rooms Katholieke Kerk viert op 1 november Allerheiligen en op 2 november Allerzielen, dagen waarop de heiligen en de overleden leden van de gemeenschap worden herdacht en tot hen wordt gebeden. De voorbereidingsavond voor deze twee dagen werd in Amerika All Hallows Eve-(ening) oftewel Halloween. Sinds de 16e eeuw is Halloween helemaal los komen staan van deze kerkelijke herdenking en dit wereldlijke feest komt langzamerhand naar Onze landen overgewaaid.
De Reformatie vierde deze twee dagen niet, want bidden tot overledenen wees men af, maar herdenken van de geliefden of gelovigen die ons voorgingen, of heel concreet degenen die het afgelopen jaar zijn overleden, doet men binnen de Protestantse kerken op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, de zondag vóór 1e Advent, dit jaar op 26 november.
In de Choral Evensong van 26 november besteedt de Schola Davidica daarom aandacht aan vergankelijkheid en verlies, aan de ‘heiligen ons voorgegaan’.

Een Engelse componist wiens leven is getekend door afscheid en verlies is Herbert Howells (1892-1983). Op jonge leeftijd ging zijn vader failliet en verloor het gezin vrienden, status en financiële middelen van bestaan, als jongeman verloor Howells zijn gezondheid (ziekte van Graves) en in de Eerste Wereldoorlog verloor hij veel vrienden. In 1935 overleed zijn 9-jarige zoon Michael aan polio, wat een persoonlijk drama voor hem was. Veel muziek van Howells heeft dan ook een wat weemoedige sfeer. Naast elegantie en complexiteit heeft Howells ook altijd gevoel gehad voor het voorbijgaande.

In deze Choral Evensong die in het teken staat van aandacht voor het tijdelijke, zingt het koor in plaats van het vaste Magnificat en Nunc dimittis deze keer (delen uit) het ’Requiem’ van Herbert Howells en ook het koorgebed is een deel uit dit Requiem. Hij begon dit werk al een aantal jaren voor het overlijden van zijn zoon en maakte het in de jaren daarna af. Hij heeft het echter nooit uitgegeven tot 1980, drie jaar voor zijn eigen dood. Kenmerkend is dat hij, in navolging van andere grote componisten als Brahms, afweek van de traditionele Latijnse teksten uit de RK mis. Naast het bekende ‘Requiem aeternam’ (‘Schenk hen eeuwige rust’) kiest hij voor twee psalmen van troost en nabijheid van God in duistere tijden, psalm 23 en 121 en eindigt hij met een tekst uit Openbaring 14: ‘Zalig de doden, want zij rusten van hun werken’.

Edward Elgar
Edward Elgar

Als anthem zingt het koor ‘They are at rest’ van Edward Elgar, een werk dat dezelfde warme en hoopvolle aandacht heeft voor de rust van de overledenen. En natuurlijk klinkt psalm 90, de psalm bij uitstek die gaat over de geborgenheid van vergankelijke mensen, in een zetting van Gert Oost, maar ook als intochtslied met de woorden ‘O God, our help in ages past’. Als slothymne zingen allen samen ‘Ga maar gerust’, een tekst van Sytze de Vries op muziek van ‘Finlandia’ van Jean Sibelius.
Als extra hymn zingen we  het meditatieve ‘Eternal God’, een loflied op Gods gave van muziek in blije en verdrietige tijden van John Rutter. En zo aan het einde van het kerkelijk jaar mogen wij allen weer naar huis gaan met de gezongen zegenbede ‘A prayer of St Patrick’ van Daniel Rouwkema.

Kom ook naar deze bezinnende Choral Evensong, boordevol prachtige muziek, die hoopvol spreekt over vergankelijkheid en verbondenheid, want de mooiste muziek wordt geschreven en gezongen als mensen met dood en verlies te maken hebben.

Zondag 26 november 2017 om 17:00 uur in de Janskerk te Utrecht
Het koor staat onder leiding van Daniel Rouwkema, het orgel wordt bespeeld door Jan Hage.
De kerk gaat open om 16:30 uur.
Toegang is gratis, er is een collecte bij de uitgang.

Te zingen werken:
– koorgebed: Salvator mundi (uit Requiem deel I) – Herbert Howells
– Intochtshymne: O God, our help in ages past – NEH 417
– Preces: Philip Moore
– Psalm: 90 – Gert Oost
– i.p.v. Magnificat: Requiem aeternam (uit Requiem deel III) – Herbert Howells
– i.p.v. Nunc dimittis: Requiem aeternam-2 (uit Requiem deel V) – Herbert Howells
– hymn: Eternal God – John Rutter
– anthem: They are at rest – Edward Elgar
– zegenbede: A prayer of St Patrick – Daniel Rouwkema
– slothymne: Ga maar gerust – Jean Sibelius