Choral Evensong 28 april 2019

Feestelijke Paasmuziek op Beloken Pasen

Op paasmorgen in Hereford had de Engelse organist en componist Samuel Sebastian Wesley (1810-1876, kleinzoon van de beroemde evangelist Charles Wesley) alleen de beschikking over een koor van trebles (jongenssopranen) en één bas-zanger, te weten de butler van de Dean. Voor deze bezetting schreef hij bij die gelegenheid de eerste versie van de anthem ‘Blessed be the God and Father’ op basis van een tekst uit 1 Petrus.

Samuel Sebastian Wesley
Samuel Sebastian Wesley

Het is een werk waarvan het centrale deel gevormd wordt door een dialoog tussen solo- en koor trebles, geflankeerd door eenstemmige mannenpassages. De afsluitende fughetta voor koor op de woorden ‘But the word of the Lord endureth for ever’ wordt ingeleid door een dramatisch Es-septiem akkoord, voluit gespeeld op het orgel, waarna de woorden ‘eindeloos’ worden herhaald om zo de eeuwigheid van het woord van God weer te geven.
Schola Davidica Choir zingt dit loflied op de opstanding en wat die betekent voor ons mensen als anthem in de Choral Evensong van 28 april, op de ‘achtste dag van Pasen’. Dat is de eerste zondag na Pasen en wordt ook wel ‘Beloken Pasen’ genoemd van het woord be-luiken, de luiken dichtdoen of afsluiten, het tegenovergestelde van ontluiken. Het is de dag waarop de Paasweek wordt afgesloten, al eindigt de echte Paastijd natuurlijk pas na 50 dagen op Pinksteren.

Giovanni Pierluigi da Palestrina
Giovanni Pierluigi da Palestrina

Als koorgebed klinkt een motet van Giovanni Pierluigi da Palestrina, ‘Meditabor in mandatis’, een loflied op de inzettingen van God voor de mensen uit psalm 119. Eigenlijk is zijn familienaam Sante, maar zijn afkomst uit de plaats Palestrina was in die tijd belangrijker en daarom werd hij vooral met die naam aangeduid. Palestrina (1525-1594) was jarenlang kapelmeester van de Sint Pieter en heeft onder diverse pausen deze belangrijke functie behouden. Hij was de belangrijkste componist van zijn tijd in Rome en bezat al tijdens zijn leven een grote Europese faam. Hij heeft met zijn composities met een heldere melodische structuur en een gebalanceerde harmonie in de zangpartijen de Rooms-Katholieke kerkmuziek voor eeuwen beïnvloed. Zijn muzikale productie was enorm: Hij schreef meer dan 100 missen, 140 madrigalen en 300 motetten. Johann Sebastian Bach heeft zich later voor zijn Mis in B moll laten inspireren door Palestrina’s Missa sine nomine.

Percy Whitlock
Percy Whitlock

De Canticles in deze Evensong zijn van de hand van Percy Whitlock (1903-1946). Hij was een leerling van Charles Villiers Stanford en Ralph Vaughan Williams en werd organist is Rochester en later in Bournemouth. In 1928 werd tuberculose vastgesteld en hij stierf op 42-jarige leeftijd. Zijn werk werd aanvankelijk vergeten, maar is de laatste jaren dankzij een actieve Whitlock Trust weer in de belangstelling komen staan.

Wees welkom in deze feestelijke Choral Evensong op zondag 28 april 2019 om 17:00 uur in de Janskerk en luister naar en jubel mee met de opgewekte muziek die bij deze bijzondere achtste Paasdag hoort.

Het koor staat onder leiding van Daniel Rouwkema, het orgel wordt bespeeld door Jan Hage.
Aanvang 17:00 uur, de deuren gaan open om 16:30 uur.
Toegang is gratis, er is een collecte bij de uitgang.