Choral Evensong 24 april 2022

Dood en opstanding
Pasen, het feest van het nieuwe leven, vieren terwijl er op dit moment zoveel mensen worden vermoord, lijkt een welhaast onmogelijke opgave. Toch heeft de kerk al eeuwen door, ook in de donkerste uren van dood en wanhoop, de hoop en verwachting van de kracht van opstaan uit de dood niet opgegeven. Niet om verdriet, lijden en de dood te ontkennen, maar om juist naast die zware doodsmomenten perspectief en hoop te bieden, uitzicht te geven op meer dan sterven alleen.

Alexander L'Estrange
Alexander L’Estrange

De mooiste noten
Daarom begint in de Choral Evensong op 24 april het koorgebed van Alexander L’Estrange met de woorden: ‘Lighten our darkness, we beseech thee, o Lord’. Want verlichting in deze donkere en dreigende tijden hebben we hard nodig.
Dat contrast van donker en licht wordt prachtig weergegeven in de paashymne ‘Ye choirs of new Jerusalem’, de intochtshymne. Het is een tekst van bisschop Fulbert van Chartres (c.960 – 1028), van wie de gedenkdag 10 april is. Deze lekenbroeder, hij was schoolmeester in de kathedraal van Chartres en is nooit monnik geworden, werd bisschop en heeft samen met zijn studiegenoot, de latere paus Gregorius VII, ideeën ontwikkeld die tot de Gregoriaanse kerkhervorming zou leiden. Het Paasgedicht ‘Chorus novae Hierusalem’ is bewaard gebleven in het British Museum en zo terecht gekomen in de Engelse liturgie. In 1850 is het werk vertaald door R. Campbell en daarna zeer populair geworden als paashymne.

Richard Shephard

Hoewel het een gewoon couplettenlied is, heeft de Yorkse componist Richard Shephard (1949 – 2021) er een echt koorstuk van gemaakt, waarin de melodie veel rijker is uitgewerkt dan in de English Hymnal. En die versie zingt de Schola Davidica deze woorden ook als paas-anthem. De tekst nodigt misschien wel uit om jubelend de opstanding te bezingen, maar Shephard koos ervoor om ingetogen te beginnen. Vanuit het lijden en verdriet past het niet om zomaar te gaan jubelen. Eerst speelt het orgel heel zacht en intiem de melodie van de Gregoriaanse paashymne ‘Victimae paschali laudes’, (laten de Christenen het Paaslam hulde wijden). Daarna klinkt de gezongen oproep ‘Koren van het nieuwe Jeruzalem, zet je mooiste noten in’ zeer ingetogen en zacht. Pas als ‘de Leeuw van Juda de slang des doods verplettert’ komt het koor op volume, maar gaat weer terug naar de innerlijke stille blijdschap als opnieuw de koren van Jeruzalem opgeroepen worden om te zingen. Tenslotte mag het ‘halleluja!’ weer voluit klinken.

George Dyson
George Dyson

Paasmuziek
Met het Magnificat en Nunc dimittis in D van George Dyson (1883 – 1964) en de gezongen gebeden van John Barnard (b. 1948) klinken ook bij deze vaste teksten blijde en vrolijke paasklanken. Als psalmen klinken psalm 116 van Gert Oost en psalm 104 op muziek van Walter Parratt (1841 – 1924).
De Evensong wordt afgesloten met een echt paaslied: Prijs de dag dat Hij verrees, een vertaling door  van het lied ‘Hail the day that sees Him rise’ van Charles Wesley.

Zo willen we toch het geloof in de kracht van het leven vieren, zonder de ogen te sluiten voor het lijden en sterven dat veel mensen, en ook Jezus moeten doorstaan.
Kom ook en geniet van verstillende en opwekkende muziek in de Choral Evensong door de Schola Davidica op 24 april 2022 in de Utrechts Janskerk.

Muzikale leiding: Daniel Rouwkema, orgel Jan Hage.
Aanvang 17.00 uur, de deuren gaan open om 16.30 uur
Toegang gratis, collecte bij de uitgang.