Choral Evensong 27 maart 2022

Lijdenstijd
In deze bijzondere weken voor Pasen bezinnen velen zich traditioneel op het lijden dat Jezus moest ondergaan. Maar in het verlengde daarvan denken we ook aan het leed dat mensen nu lijden. Zeker nu er een oorlog woedt in Europa, waar dagelijks mensen worden gedood, is dat heel actueel.
In de Choral Evensong van maart 2022 zullen we dan ook stil staan bij het verdriet dat mensen ervaren bij het verliezen van een geliefde, of misschien nog erger, een kind. Velen in Oekraïne maken dat nu helaas dagelijks mee.

Intens verdriet

Thomas Weelkes

Thomas Weelkes (1576 – 1623) schreef in 1622 een anthem over koning David toen die hoorde dat zijn zoon Absalom was gedood naar 2 Samuel 18, 33. Vertwijfeld gaat David naar zijn privéruimte en roept uit: ‘Ach, mijn zoon Absalom, had God mij maar laten sterven in plaats van jou.’ De tekst wordt heel intens door de muziek weergegeven met emotionele stijgende frasen. De rijke zes-stemmige partituur geeft deze diepe gevoelens weer met soms wringende akkoorden en snijdende melodieën. De prachtig weergegeven bedroefde sfeer komt wonderbaarlijk aan het eind van het stuk tot misschien een begin van acceptatie als het stuk van mineur naar majeur overgaat op de woorden ‘O mijn zoon Absalom.’

Francisco Guerrero
Francisco Guerrero

Hoor ons aan!
Voor vele christenen is het aanroepen van Maria een manier om het lijden te kunnen doorstaan. Daarom zingen we als koorgebed ‘Ave Maria’ van de Spaanse priester Francisco Guerrero (1528-1599) uit Sevilla. We hopen dat de volmaakte vrede die spreekt uit zijn zetting van deze bekende tekst mensen zal helpen deze tijd van lijden door te komen.

In psalm 5 van Pieter Oussoren op muziek van Gert Oost en psalm 86 op chants van Flintoft en Turle roepen we God aan om ons mensen  te horen in onze diepste nood. En ook in de intochtshymne ‘Love divine, all loves excelling’ (NEH 408) smeken we God om iets van de hemelse liefde en vrede naar de aarde te laten afdalen.
De canticles zijn deze keer van Charles Villiers Stanford in C en de Responses van Bernard Rose.

Gebed voor Oekraïne op muziek van John Rutter
Om onze verbondenheid met het lijdende volk van Oekraïne weer te geven zingen we bij de gebeden een speciaal door John Rutter vorige week geschreven gebed in het Oekraïens: ‘God, bescherm Oekraine, geef haar kracht, hoop en redding. Hoor ons gebed, Heer’.

Kom ook en onderga de prachtige bezinnende klanken van deze muziek van lijden, maar vol hoop.
Choral Evensong op zondag 27 maart 2022 om 17.00 uur in de Utrechtse Janskerk.
Het koor staat onder leiding van Daniel Rouwkema. Het orgel wordt bespeeld door Jan Hage.
Voorganger is ds. Jan van Aller, geestelijk verzorgen Politie Noord-Holland.
Toegang gratis. Er is een collecte bij de uitgang.
De deuren gaan open om 16.30 uur.

Jaap Boeschoten