Lessons & Carols 25 december 2016

Al vele weken tijdens de Adventstijd worden er kerstliederen gezongen en gespeeld. En eigenlijk wordt al die weken niet alleen vooruitgekeken en verlangd naar de komst van het licht, maar eigenlijk al vooruit gegrepen en de geboorte gevierd. Maar op Kerstfeest zelf is echt de tijd gekomen om de geboorte van het licht in de donkere wereld te vieren.

Carson Cooman
Carson Cooman

Dat gebeurt al jaren in de Janskerk op Eerste Kerstdag ’s middags. Om 15:30 uur stroomt de kerk vol tot er zelfs geen staanplaatsen meer zijn om deze bijzondere sfeervolle viering met de Schola Davidica mee te maken. Evenals bij het beroemde Festival of Lessons & Carols van The Kings College Choir in Cambridge genieten de bezoekers van Carols, muziek van hoge kwaliteit, gecombineerd met feestelijke samenzang en Lessons, inspirerende teksten en lezingen.

Verrassend is altijd dat er naast vele vertrouwde, ook nieuwe, onbekende Carols worden uitgevoerd. Dit jaar zal het koor een nieuw bewerking zingen van het oude lied ‘Adam lay y-bounden’ van de Amerikaan Carson Cooman (geb. 1982). De tekst stamt uit 1400 of misschien nog wel eerder en beschrijft in oud-Engels de Middeleeuwse overtuiging dat Adam na de zondeval samen met andere patriarchen in ketens gebonden lag tot Christus kruisiging (‘4000 winters’). De tekst spreekt verwondering uit dat dit alles gebeurde slechts vanwege zoiets kleins als een appel, maar volgens de clerus staat het nu eenmaal zo ‘in the book’, waarschijnlijk de Vulgaat. Vervolgens wordt dit gebeuren geduid als een ‘schitterend ongeluk’ want was die appel niet gegeten, dan was Maria nooit moeder geworden van Jezus en de hemelse koningin geworden. Daarom, ondanks deze ellendige val, moeten we zingen: ‘Deo gratias!’ Goddank. De begeleiding met de feestelijke en ritmische orgelpartij laat zowel de val als de blijdschap duidelijk horen.

Benjamin Britten
Benjamin Britten

Een andere, meer ingetogen Carol die die dag klinkt is het bekende ‘A hymn tot the virgin’ van Benjamin Britten (1913-1976), een van zijn allereerst koorwerken uit 1930. Het is het allereerst stuk kerkmuziek dat hij ooit schreef. In juli van dat jaar lag hij ziek in het sanatorium en schreef toen dit koorwerk op blanco papier waarop hij zelf de muzieklijnen tekende, want er was geen muziekpapier beschikbaar. Het werk is geschreven voor twee vier-stemmige koren die aan het begin steeds een stukje in het Engels en een antwoord in het latijn zingen. Deze verdeling tussen een groot koor en antifonen van een ver weg klinkend klein-koor komt in het hele werk steeds op verschillende manieren terug. Het stuk werd in 1931 voor het eerst uitgevoerd in St John’s Church en bleef zijn hele leven lang een lievelingswerk van Britten. Later betreurde hij het verlies van zijn kinderlijke onschuld en wilde graag terug naar die tijd. Het werk is een van de twee eigen werken die werden uitgevoerd bij zijn begrafenis in 1976.

Verder zingt het koor werken van John  Rutter, John Tavener, David Willcocks, Walford Davies en we sluiten natuurlijk af met  ’Hark the herald angels sing’ van Felix Mendelssohn.

Van harte welkom op Eerste Kerstdag om 15:30 uur! in de Janskerk voor het feestelijke Festival of Lessons & Carols, want daarmee wordt het pas echt Kerstfeest.

Het koor staat onder leiding van Daniel Rouwkema, het orgel wordt bespeeld door Jan Hage.
De deur gaat open om 15:00 uur. En kom op tijd, want het wordt heel vol.
Toegang is gratis, er is een collecte bij de uitgang.