Choral Evensong zondag 27 maart 2016

Vier het licht van Pasen met de Schola Davidica en Elgar

Het Paasfeest is het grootste feest in de christelijke traditie en de paaszondag 27 maart 2016 vieren we de opstanding van Jezus met een Choral Evensong door de Schola Davidica.
Het symbool van Pasen is het terugkerende licht. In de Paasnacht wordt van oudsher in een donkere kerk, die terugwijst naar de kruisiging op Goede Vrijdag, de nieuwe Paaskaars binnengebracht. Tot drie keer toe loopt de diaken met de kaars een stukje verder de kerk binnen en roept ‘Licht van Christus!’, waarna het licht met alle aanwezigen wordt gedeeld en de hele kerk verlicht wordt door het licht van de Levende.

Elgar, Edward
Edward Elgar

In 1896 schreef Edward Elgar (1857-1934) een oratorium over de genezing van een blinde man zoals verteld door de evangelist Johannes. De suggestie voor dit werk werd Elgar aangereikt door dominee Edward Capel-Cure, met wie Elgar regelmatig samen musiceerde in Worcester. Hij schreef ook de tekst voor dit oratorium. Elgar wilde het oratorium eerst ‘Lux Christi’ noemen, maar dat vonden de Anglicanen toch te Rooms klinken. Dus bedacht Elgar de titel ‘The Light that shineth’, maar accepteerde later de suggestie van de uitgever ‘The Light of Life’.
Van dit oratorium zingt de Schola Davidica het laatste koraal ‘Light of the world’. Daarin wordt Christus, het licht van de wereld, geprezen door engelen en mensen op een manier die ver boven onze menselijke lofzangen uitstijgt. De tekst verwijst ook naar Filippenzenbrief als genoemd wordt dat Hij de lage staat van mens heeft aangenomen tot zelfs in het graf. Maar in die donkere nacht van de dood bracht Hij een dageraad van het nieuwe leven dat eeuwig schijnt. De majestueuze muziek van orgel en koor ondersteunt de jubel en lofprijzing even zeer als ook de diepte van de dood. De hele messiaanse beweging, door een diep dal naar het licht van de opstanding, wordt prachtig door de muziek weergegeven zoals we van Elgar gewend zijn met zijn ‘Pump and circumstance’.

Burroughs, Bob
Bob Burroughs

Als koorgebed zingt het koor de lofpsalm bij uitstek, Psalm 100 in de bewerking van de Amerikaan Bob Burroughs (1935). Hij was een groot voorstander van kinder- en jeugdkoren en schreef dan ook muziek met een idioom dat vooral jongeren zal aanspreken. De oproep ‘Make a joyful noise unto the Lord’ schreef hij met een modern syncopisch ritme, dat in het middendeel wordt afgewisseld door een meer traditioneel doorgaande melodie, maar aan het einde komt dezelfde oproep weer terug met hetzelfde ritme, eindigend in een grote climax: ‘laten we de Heer prijzen met ons lied!’.
Die laatste oproep komt terug in psalm 98 en de hymnes die de gemeente kan meezingen. Het slotlied is de beroemde paas-carol ‘This joyful eastertide’ van Charles Wood die als lied 604 in het nieuwe Liedboek is opgenomen. Al deze muziek samen met het Magnificat en Nunc dimittis van George Dyson in D, maken deze Evensong tot een bijeenkomst vol Paasvreugde.

Kom ook en vier het licht van Pasen op de meest muzikale manier mee op Paaszondag 27 maart om 17:00 uur in de Janskerk.

Het koor staat onder leiding van Daniel Rouwkema, het orgel wordt bespeeld door Jan Hage.
Toegang is gratis, bij de uitgang is er een collecte.