Choral Evensong zo. 26 maart 2017

Een verblijdende Evensong in de 40-dagentijd met Byrd en Andriessen

Malcolm Archer
Malcolm Archer

De vierde zondag (Laetare of halfvasten) in de reeks van zeven van de 40-dagentijd voor Pasen, heeft een apart karakter en kleur. De 40-dagentijd, of vastentijd, is de periode van voorbereiding voor Pasen en wordt gekenmerkt door soberheid, onthouding, verstilling en bezinning. De liturgische kleur van deze periode is paars, die rouw en bezinning verbeeldt. Maar op halfvasten, op de vierde zondag ‘Laetare’ schijnt het wit van Pasen al door het paars heen en is de liturgische kleur roze. Het is een zondag van blijdschap midden in de periode van bezinning en verstilling, waarop men al een beetje vooruitkijkt en –grijpt naar Pasen.

Daarom zingt de Schola Davidica in de Choral Evensong op zondag 26 maart psalm 81, een jubelpsalm waarin opgeroepen wordt om God te loven met vele instrumenten en stemmen, op een chant van Malcolm Archer.

andriessen-willem
Willem Andriessen

De anthem voor die zondag gebruikt de eerste paar verzen van dezelfde psalm 81: ‘Exultate Deo’, gecomponeerd door Willem Andriessen (1887-1964), broer van de bekende componist Hendrik en van beeldhouwer Mari (en ook oom van Paul Witteman). Willem Andriessen was een gedreven pianist uit een goed katholiek gezin die een klein maar verfijnd oeuvre heeft achtergelaten. Hij was in zijn leven vooral veel bezig met pianospelen en lesgeven. Zelfs toen hij in 1942 samen met zijn broer Hendrik gevangen zat omdat hij zich verzette tegen de oprichting door de nazi’s van de Kultuurkamer, heeft hij met zijn wekelijkse pianovoordrachten zijn medegijzelaars troost en hoop gegeven.
Hij is vooral bekend geworden als groot pianist. Van hem werd wel gezegd:  ‘onder zijn handen leek ook het gecompliceerde eenvoudig en vanzelfsprekend, omdat het werd weergegeven door een kunstenaar, die het zich geestelijk en technisch geheel eigen had gemaakt en tot in elk detail wist en begreep wat hij deed.’ In zijn Exultate Deo komen dan ook verschillende gevoelssferen tot klinken in een kunstig samenspel van orgel en koorstemmen.

William Byrd
William Byrd

Het jubelende karakter van deze zondag blijkt ook uit het koorgebed ‘Sing joyfully’ van William Byrd. Opnieuw de eerste verzen van psalm 81 maar nu in een heel ander muzikaal idioom. Ook in deze zesstemmige renaissance-polyfonie klinkt niet alleen met woorden, maar ook in de muziek de oproep om met blijdschap en met gebruik van vele instrumenten God te loven.
De Responses zijn van John Bertalot en het Magnificat en Nunc dimittis van de Amerikaan Healey Willan.

Kom ook naar deze vrolijke Choral Evensong in de Janskerk en laat u bemoedigen halverwege de 40-dagentijd op weg naar Pasen met indringende en verheugende muziek.

Het koor staat onder leiding van Daniel Rouwkema, het orgel wordt bespeeld door Jan Hage.
Toegang is gratis. Er is een collecte bij de uitgang.
Aanvang 17:00 uur. De deuren gaan open om 16:30 uur

Koorwerken in de Evensong van 26 maart:
laetare2– Koorgebed: Sing joyfully – William Byrd
– Intochtshymne: Love divine – John Stainer
– Responses: John Bertalot
– Psalm 81: Malcolm Archer
– Canticles: Healey Willan
– Anthem: Exultate Deo – Willem Andriessen
– Slothymne: O gladsome light – NEH 247