Choral Evensong 23 april 2017

Een lied van verlangen – Like as the hart van Howells

howells-herbert
Herbert Howells

Op de tweede zondag van Pasen, 23 april, moeten we na het gejubel van de week daarvoor wel weer wat ‘landen’ en proberen in de gewone wereld verder te gaan. Misschien dat sommigen het Paasfeest wel als erg optimistisch ervaren in een wereld waarin nog altijd mensen sterven en we lang niet altijd opstanding beleven.
De Engelse kerk is een brede volkskerk waar mensen met veel verschillende ervaringen en overtuigingen een plaats hebben en in de Choral Evensongs is er ruimte voor die twijfel, de gereserveerdheid. Daar is ruimte voor mensen die niet altijd op de toppen van hun geloof en van zekerheden leven, naast hen die een sterk en vast geloof hebben.
Herbert Howells was zo’n gevoelig mens die meer leefde vanuit vragen en mysterie dan vanuit keiharde zekerheden. In de Choral Evensong van 23 april zingt de Schola Davidica zijn meest bekende werk: ‘Like as the hart desireth the waterbrooks’.
Hij trapt niet in de val om veel tekst te gebruiken voor dit werk, maar beperkt zich tot de eerste drie verzen die spreken van verlangen, de ervaring van menselijk leed en de eeuwige vraag naar de aanwezigheid van God: ‘Wanneer zal ik bij U zijn en u kunnen zien?’ Of wat moderner verwoord: ‘In het leven dat ik nu leid, waar vind ik dan God?’ Dit is een anthem van een zoeker naar God, iemand die met vragen leeft. In dit prachtig gecomponeerde werk laat de muziek alle nuances horen die de tekst heeft. We worden niet alleen meegenomen naar het hoofd en het hart van de psalmist, maar ook naar het hart van de God die aanwezig wil zijn in verlangen en nood.

whitlock-percy
Percy Whitlock

Deze voor velen dierbare tekst zingt de Schola Davidica nog een paar keer: als koorgebed in een zetting van Michael Praetorius: ‘Wie nach einer Wasserquelle’ en als psalmchant. Maar alle aanwezigen zingen het ook samen in de intochtshymne.
De Canticles zijn deze keer van Percy Whitlock, een leerling van Ralph Vaughan Williams, die met zijn Evening Service in D een typisch Engelse laat-romantische versie schreef van de bekende teksten.
We sluiten af met de Paashymne: Thine be the glory van Handel.

Kom ook naar deze mooie Choral Evensong op 23 april waarin het verlangen en zoeken naar het mysterie van God centraal staan. Het is de moeite waard om de muziek en de teksten te beleven.

Het koor staat onder leiding van Daniel Rouwkema, het orgel wordt bespeeld door Jan Hage.
Toegang is gratis, er is een collecte bij de uitgang.
De deuren gaan open om 16:30 uur, aanvang 17:00 uur.

Muziek:
–        Koorgebed: Wie nach einer Wasserquelle – Michael Praetorius
–        Intochtslied: As pants the hart – NEH 337
–        Responses: Richard Ayleward
–        Psalm 42 – Samuel Wesley
–        Canticles in D – Percy Whitlock
–        Anthem: Like as the hart – Herbert Howells
–        Thine be the glory – NEH 120