Choral Evensong 25 september 2022

Geef vrede, Heer, geef vrede

Bidden om vrede is altijd goed, maar zeker nu er in Europa een oorlog woedt, kunnen we deze Vredesweek niet stil blijven. We moeten natuurlijk handelen, steunen en helpen, en dan het liefst geweldloos. Maar als het niet anders kan moet er soms geweld gebruikt worden. Niet omdat dat goed is, maar omdat het alternatief nog slechter is. Maar we moeten zeker niet vergeten ook te bidden om vrede, om God en mensen te vermurwen om het lijden en oorlogsgeweld te stoppen.

Arvo Pärt
Arvo Pärt

Na de treinaanslagen op 11 maart 2004 bestelde de wereldberoemde dirigent Jordi Savall van Hesperion XX een compositie getiteld ‘Da pacem Domine’ (Geef vrede, Heer) bij de Estse componist Arvo Pärt (*1935).Twee dagen na de aanslag begon Pärt aan het stuk. Hij schreef het voor 4 stemmen, solo of koor a capella. Hij baseerde zich op de oorspronkelijke Latijnse antifoon (hoorbaar in de altstem) en voegde daar drie stemmen aan toe tot een polyfoon geheel. Pärt laat steeds een stem na een andere beginnen, Maar de stemmen klinken niet de hele tijd door in korte frasen, zodat een soort ‘stotend’ vlechtwerk van steeds opnieuw beginnende stemmen ontstaat. Het is een werk dat zowel typisch is voor Arvo Pärt, als herkenbaar voor degenen die de oude antifoon kennen. Er spreekt een grote rust en vrede uit het werk, terwijl de dringende roep om vrede er toch duidelijk hoorbaar wordt.
In de Choral Evensong op zondag 25 september zingt de Schola Davidica dit actuele gebed om vrede als afsluiting van de Vredesweek.

Ola Gjeilo
Ola Gjeilo

Als koorgebed klinkt ‘Ubi caritas’ van de jonge Noorse componist Ola Gjeilo (*1978). Ook daar begint het koor met de bekende eenstemmige Gregoriaanse melodie van de antifoon en voegt de componist daar heel knap steeds meer stemmen aan toe, tot er schitterende moderne en jazzy akkoorden klinken bij de woorden ‘Waar barmhartigheid en liefde is, daar is God’. en de climax komt bij de woorden ‘Laten we de levende God eren en liefhebben’. Waarna opnieuw de verstillende aandacht terugkeert bij de eerste woorden ‘Ubi caritas’.

 

Psalm 84 wordt deze maand gezongen in een afwisselende zetting van onze dirigent Daniel Rouwkema (*1974). Gezongen wordt een antifoon, een paar coupletten op de Geneefse melodie en een spannende chant van een aantal psalmverzen. Psalm 85 klinkt op een chant van de Engelse componist Charles Harford Lloyd (1849-1919).

Percy Whitlock
Percy Whitlock

De Canticles klinken in een feestelijke bewerking van Percy Whitlock (1903-1946) en de Responses de beroemde ‘versie II’ van Gert Oost.
En samen zingen we natuurlijk God eer toe in de intochtshymne ‘Sing praise to God who reigns above’ (NEH 447) en bidden we om vrede in het slotlied ‘O lieve Heer, geef vrede’(LB 1009).

Wees welkom in deze eerste Choral Evensong van dit nieuwe seizoen en kom genieten van schitterende Engelse koormuziek. Zondag 25 september om 17.00 uur in de Utrechtse Janskerk.

Het koor staat onder leiding van Daniel Rouwkema, het orgel wordt bespeeld door Jan Hage.
Toegang is gratis, er is een collecte bij de uitgang.
Aanvang 17.00 uur. De deuren gaan open om 16.30 uur.

Jaap Boeschoten