Choral Evensong 22 april 2018

Zingen om vrede voor Jeruzalem

Charles Hubert Parry

Schola Davidica zingt ‘I was glad’ van Parry
Jeruzalem, is een van de 20 oudste doorlopend bewoonde steden van de wereld. In teksten rond 19e eeuw voor Christus komt de naam al voor in Egyptische teksten. Voor de Joden was het de stad van David, de zetel van de koning en de plek waar de tempel stond. Daar kon je God ontmoeten, daar raakte het goddelijke de aarde. Het is logisch dat de psalmist een vreugdevol lied schrijft over de reis naar Jerusalem. Eerst spreekt de dichter van blijdschap als de plannen worden gemaakt om naar Jeruzalem te trekken en even later vreugde als hij binnen de muren van de stad komt.
De Engelse componist Charles Hubert Parry (1848-1918) is beroemd geworden door zijn compositie ‘Jerusalem’ of wel ‘And did those feet in ancient time’ uit 1916. Daarin wordt Engeland bezongen als de plaats waar een nieuw Jeruzalem moet worden gesticht. Voor velen is dit werk het onofficiële volkslied van Engeland en het wordt elk jaar luidkeels door het publiek meegezongen bij de Last night of the proms.
Maar zijn eerdere bewerking van psalm 122, bezingt op een veel minder bombastische manier de liefde voor Jeruzalem. In 1902 schrijft Parry ‘I was glad’(ik was verheugd toen ze mij zeiden dat we naar het huis van de Heer gaan). In de Anglicaanse kerk wordt dit werk vaak gezongen als intochtspsalm en sinds 1625, in diverse zettingen, altijd bij de kroning van een nieuwe Engelse vorst. Ook bij de huwelijken van prins William en Catherine en de ouders van de prins, Charles en Diana is deze anthem uitgevoerd.
De tekst van de psalm bestaat vooral uit een gebed om vrede voor Jerusalem, een bede die overigens ook nu nog hard nodig is. Het gebruik bij kroningen van vorsten van Engeland is gebaseerd op de parallel tussen Jeruzalem en Engeland, die rust op de legende dat Jezus als jongeman samen met Jozef van Arimathea naar Glastonbury was gekomen.

Charles Wood

Op de vierde zondag na Pasen, zondag Cantate, zingt de Schola Davidica in de Choral Evensong dit ‘I was glad’ van Parry als anthem. In het psalmengebed klinkt deze psalm 122 in een zetting van Daniel Rouwkema èn de psalm die daaraan vooraf gaat, 121 in een zetting van Gert Oost. Ook dit is een pelgrimslied voor de reis naar Jeruzalem, maar veel meer een roep om hulp en een getuigenis dat de Ene niet slaapt of sluimert en je behoedt voor kwaad.

Peter Nardone

De oproep in de naam van deze zondag om te zingen klinkt ook door in het koorgebed ‘Rejoice in the Lord, alway’ van een anonieme componist en in de zetting van het Magnificat en Nunc dimittis van Charles Wood. De Responses zijn van Peter Nardone.

Kom ook luisteren en vooral vol vreugde zingen op deze zondag ‘cantate’ in de Choral Evensong op 22 april 2018 in de Janskerk. De muziek is de moeite waard.

Het koor staat onder leiding van Daniel Rouwkema, het orgel wordt bespeeld door Jan Hage. Voorganger is ds Arjan Noordhoek van de Baptisten gemeente Silo en  justitiepredikant.
Aanvang 17:00 uur, de deuren gaan open om 16:30 uur.
Toegang is gratis, er is een collecte bij de uitgang.