Carols of Epiphany 28 januari 2018

Schola Davidica zingt Carols van Epifanie

Naast de bekende Lessons & Carols rond het Kerstfeest, wordt er de laatste jaren ook steeds vaker in januari een viering gehouden van ‘Carols of Epiphany’. King’s College te Cambridge viert al vanaf 1928 met Kerst het beroemde Festival Lessons & Carols, maar St. Johns College heeft het voortouw genomen om jaarlijks de Carols rond Epifanie te zingen.
In de eerste eeuwen van onze jaartelling kende men nog helemaal geen Kerstfeest, maar vierde de kerk in het oosten de verschijning van de Zoon van God op aarde in een mensengestalte. Dit werd de ‘Epifanie’ (Grieks voor  ‘plotselinge verschijning’) genoemd. Men las over de aankondiging van de geboorte van Jezus uit Matteüs en het verhaal van de wijzen die uit het Oosten kwamen om Hem eer te bewijzen. Dit werd gevierd op 6 januari (bij ons is dit ‘Driekoningen’ geworden) en dit uitgebreide feest duurde tot wel 2 februari waarop men vierde dat Jezus in de tempel werd gepresenteerd aan de profeten Anna en Simeon. Pas later is het ons bekende kerstfeest door de Romeinse keizer op 25 december geplaatst, het moment waarop wij Germanen het midwinter- of joelfeest vierden.

Op 28 januari zal de Schola Davidica, net als in St John’s College en andere plaatsen in de wereld (Schotland, Ierland, Verenigde Staten), Carols van Epifanie vieren in plaats van een gewone Choral Evensong. We lezen dan vooral teksten (‘Lessons’) en zingen liederen (‘Carols’) over Jezus, van goddelijke oorsprong, die mens is geworden net als wij, die als klein kind toch al de koning van de volkeren van de hele wereld werd en als licht in de duistere wereld komt. Thema’s die tot op de dag van vandaag in de Oosterse kerk een belangrijke rol spelen. Als eerste wordt gelezen uit Johannes 1: ‘Het woord is mens geworden’, en verder vooral uit Matteüs over de aankondiging aan Jozef, de wijzen uit het oosten en de reactie van Koning Herodes: de kindermoord te Bethlehem.

Giovanni Pierluigi da Palestrina
Giovanni Pierluigi da Palestrina

De muziek (carols) zijn ook rond die thema’s gekozen: menswording, koningschap en het verschijnende licht. Zo zingen we in ieder geval een Responsorium voor Epifanie van Palestrina, en samen met de gemeente ‘Of the Father’s heart begotten’ van David Willcocks. Natuurlijk het prachtige ‘The shepherd’s farewell‘ van Hector Berlioz en over de door Herodes bedreigde kinderen van Bethlehem in ‘Coventry Carol’ in een zetting van Daniel Rouwkema. En juist in deze dienst de reactie van Simeon als hij Jezus in de tempel mag vasthouden: het ‘Nunc dimittis in B flat‘ van Charles Wood.

Wilt u de warme sfeer zoals van Kerst nog even vasthouden in de kille maand januari, kom dan naar de ‘Carols van Epifanie’ op zondag 28 januari 2018 om 17:00 uur in de Utrechtse Janskerk . Prachtige en intieme carols gezongen door de Schola Davidica, bezinning met lezingen rond God en mens, heerschappij en dienen, rond licht dat in de wereld komt en natuurlijk samenzang van bekende en nieuwe carols rond de verschijning van Jezus in de wereld.

Het koor staat onder leiding van Daniel Rouwkema, het orgel wordt bespeeld door Jan Hage.
Aanvang 17:00 uur, de deuren gaan open om 16:30 uur.
Toegang is gratis, bij de uitgang is er een collecte.