Zomerreces Schola Davidica

Afscheid en vooruitblik komende maanden

In de indrukwekkende Choral Evensong van juni hebben we ook afscheid genomen van Lisette Bernt als dirigent van de Schola Davidica.
Afscheid nemen heeft altijd iets dubbels: Feestelijk en dankbaar voor alle mooie jaren samen, en tegelijk wat weemoedig omdat die tijd nu is geëindigd. Maar de sfeer was bijzonder en roerend, zowel voor Lisette als voor het koor en de bezoekers.
Aan het einde van de Evensong, waarin een aantal lievelingswerken van Lisette werden gezongen, werd zij verrast door een afscheidshymne, waarvan iedereen wist dat die kwam, behalve Lisette zelf. Daarna was er een receptie waarin de bezoekers afscheid konden nemen van Lisette en aansluitend een feestelijk buffet voor alle leden van de Schola Davidica en genodigden. Lisette werd in woord en muziek bedankt voor haar jarenlange inzet en ontving een oorkonde waarin ze tot erelid van de vereniging werd benoemd. Het was een waardig en spiritueel afscheid dat past bij zowel Lisette als het koor.

Zomerreces
De komende 2 maanden is de Schola Davidica op zomerreces. Maar er wordt intussen hard gewerkt aan het repertoire voor komend seizoen en een speciale commissie is al een tijd bezig een vervanger te vinden voor Lisette Bernt. En dat is voorwaar niet eenvoudig.
Exteter_Cathedral-01

Nieuw seizoen
In de Choral Evensongs van september tot en met januari zal het koor geleid worden door verschillende dirigenten. In februari hopen we een nieuwe vaste dirigent te hebben die het koor ook kan leiden tijdens de Engelandreis in juli 2016 naar Exeter, Groot Britttanië. Dan zingt de Schola Davidica weer en week de Choral Evensongs in de kathedraal daar ter plaatse.

Voor juli en augustus wenst de Schola Davidica ieder een mooie vakantie met veel ruimte voor bezinning en spiritualiteit (vacare – leeg maken, ruimte bieden).
Op zondag 27 september is ieder weer welkom in de eerste Choral Evensong van het nieuwe seizoen. Het koor wordt dan geleid door Christiaan Winter.