Choral Evensong 26 maart: Voor de ommekeer

Zondag 26 maart begint de zomertijd. Geen beter begin van de zomer dan met mooie muziek in de Janskerk. Deze ‘zondag Judica‘ (Verschaf mij recht) vraagt om gerechtigheid. En roept ons op om zelf recht te doen. Dat klinkt door in stukken als Turn back, o man (Gustav Holst) en God so loved the world (John Stainer). En in heerlijke samenzang en composities die ons aanzetten om ook zelf stappen te zetten.

Uw eerste stap? Naar de Janskerk, zondag 26 maart 17.00 uur. Tot dan!

Wonderlijk: Gods liefde voor onze wereld

John Stainer
John Stainer

De Choral Evensong van maart opent met het meditatieve koorgebed “God so loved the world“. Het komt uit ‘The Crucifixion’, de Engelse Passion van John Stainer. In dit gebed klinkt de verwondering door, verwondering over de grote liefde van God, die zijn Zoon ten offer geeft om de wereld die Hij liefheeft, te redden. Aansluitend zingen we die verwondering ook samen met u uit, in de hymne ‘Met liefde ongekend’, op een tekst van Sytze de Vries.

Vergankelijkheid is ook vergankelijk

De psalm 90 die u hoort, is een tweeledige psalm. In de eerste verzen is de psalm doortrokken van het besef van vergankelijkheid van het leven. Maar dan gaat die klacht over in gebed. U hoort dit goed in de wisseling van chant na vers 12. Daarna krijgt de psalm met vers 17 een extra bekrachtiging met een hoge, krachtige toonzetting: via een derde chant op de tekst “And the glorious majesty of the Lord our God be upon us… prosper thou our handy-work“.

Magnificat en Nunc Dimittis

Healey Willan
Healey Willan

De lofzangen van Maria en van Simeon (Magnificat and Nunc Dimittis) behoren ook tot de vaste onderdelen van de Choral Evensong. Toch worden ze nooit saai, ook al omdat ze steeds weer van nieuwe muziek worden voorzien. Deze maand zingen we deze vertrouwde canticles in een compositie van Healy Willan (1880-1968).

Hij werd in geboren in Engeland maar emigreerde in 1913 naar Canada, waar hij de rest van zijn leven woonde en werkte. In Toronto kreeg hij belangrijke functies op muziekgebied en ontving hij diverse onderscheidingen. Zo was hij één van de eerste componisten die op een Canadese postzegel verscheen.

Zijn muziek vertegenwoordigt een unieke combinatie van stijlen. Je hoort een eerbetoon aan de sacrale muziek van vijf eeuwen geleden, maar ook een weerspiegeling van de romantische/post-romantische periode van zijn eigen tijd. Het lijkt bij de unisono passages in het Magnificat alsof de mannen en de vrouwen als in een dialoog elkaar toezingen. En in het Nunc Dimittis moduleert Willan bij ‘to be a light’ naar een verrassende andere harmonische kleur. Waarmee hij juist dit tekstgedeelte extra in het licht zet.

Turn back, o man

Gustav Holst
Gustav Holst

Ten tijde van de Eerste Wereldoorlog is Gustav Holst (1874 – 1934) met een motet bezig is. Daarin neemt hij de melodie van Psalm 124 als leidraad en hij verwerkt die in allerlei partijen. Hij vraagt zijn vriend, de auteur Clifford Bax (1886 – 1962) om hiervoor een liedtekst te schrijven op basis van Ezechiël 18:31 en Marcus 1:15. Het wordt een tekst over omkeer en inkeer, op micro- en macroniveau. Zeer invoelbaar, zeker in tijden van oorlog, zoals toen – en nu. Met regels als: “Keer terug, o mens, zweer uw dwaze wegen af … tragische imperia blinken en verzinken eeuw in eeuw uit … maar steeds opnieuw, ook nu, stijgt van de aarde naar de hemel, de oude, hoopvolle bede: “de aarde zal mooi zijn – en al haar mensen één”. Het is een vergezicht dat ons overeind houdt – en ons in beweging wil zetten. De organist zet in ieder geval de nodige stappen op het pedaal (let op de lopende bas!) en geeft ons het goede voorbeeld…

Wij nodigen u van harte uit om stappen richting de Janskerk te zetten, waarna u een uur heerlijk tot rust kunt komen: zondag 26 maart, Evensong om 17.00 uur