Nog even geen Evensong

In oktober verzorgen we nog even geen Evensong. Ook de voorgenomen live-stream via YouTube gaat niet door. Zo willen wij als Schola Davidica gehoor geven aan de oproep om contacten zoveel mogelijk te vermijden, en niet te reizen als het niet noodzakelijk is.

En de Evensong van november? En de maanden erna? Natuurlijk beginnen we weer graag. Maar of het kan? Dat hangt af van hoe de corona-situatie zich ontwikkelt en hoe de adviezen dan luiden. Daarom beslissen we in een later stadium over de Evensong van november. Zo willen we als bestuur, koor en muzikale leiding telkens weer in verantwoordelijkheid onze besluiten nemen.

Wilt u geïnformeerd worden over de komende Evensongs? Meld u dan aan voor de Nieuwsbrief. Dat kan op de Contact-pagina. Dan bent u als eerste op de hoogte van de hervatting van de Choral Evensongs. Want zodra het ook maar even verantwoord is, gaan we weer zingen. En we hopen dat u daar weer bij kunt zijn!