Choral Evensong 27 november 2022

Zingen om stil te zijn

Charles V. Stanford

Op de eerste Adventszondag kijkt de Schola Davidica hoopvol vooruit naar de naderende komst van de Heer met twee iconische werken uit de Engelse koortraditie van Stanford en Bairstow.
Charles Villiers Stanford was bevriend met sir Hubert Parry, totdat begin 1917 een breuk ontstond. Stanford’s vrouw bemiddelde tussen hen en het kwam weer goed, al bleef er een wat ongemakkelijk gevoel. Als symbool van zijn genegenheid (en berouw) componeerde Stanford zijn Latijnse Magnificat voor acht stemmen in Bes, opus 164, dat in september 1918 werd voltooid. Helaas stierf Parry op 7 oktober 2018, voordat het werk werd gepubliceerd.Als blijk van spijt van de componist draagt het stuk een Latijnse opdracht: ‘Dit werk, waarvan de dood me verhinderde het aan Charles Hubert Hastings Parry levend te schenken, draag ik in verdriet op aan zijn naam. C.V.S.’.

Dit bijzondere en uitgebreide werk zingt de Schola Davidica op zondag 27 november in de Choral Evensong op Eerste Advent.
Stanford baseert zich op de 16e-eeuwse motetstijl en het werk heeft wel wat weg van Bach’s Magnificat. In Stanfords symfonische stijl begint het werk fors in Bes met veel antifonie en imitatie. Na vier delen in andere toonsoorten komt Stanford tot slot aan een levendige climax ‘alla breve’. hij gebruikt de melodie van het begin in een verkorte vorm, en plaatst daarop de tekst van de doxologie. Het afsluitende ‘Amen’ is bovendien een van de meest opwindende van de componist in zijn plotselinge overgang naar Ges direct voor de ruime slotcadens.

Edward Bairstow
Edward Bairstow

Het koorgebed is een al even iconisch werk: ‘Let all mortal flesh keep silence’ uit 1925 van Edward Bairstow. Het is een indrukwekkend koorstuk dat de wereld oproept om stil te worden vanwege de komst van Christus, als een offer en tot voeding van de wereld. Heel mysterieus beginnen de bassen en tenoren in octaven de melodie van ‘laat alle stervelingen zwijgen’, waarna de hogere stemmen zingen: ‘en zich verheffen boven alle aardse zaken’. Later komt deze tegenstelling terug als de hoge stemmen zingen over de ‘cherubim met vele ogen’ op een arpeggio melodie van de bassen. Over de alleluia’s aan het slot klinkt weer dezelfde melodie als aan het begin.

John Rutter

Als anthem zingt het koor het verfrissende ‘Christ is the morning Star’ van John Rutter. Opvallend daarin is dat hij regelmatig van maatsoort wisselt en een zevendelige maat gebruikt (7 is het getal van de goddelijke volmaaktheid), juist bij de belangrijkste  teksten als ‘het licht van de wereld’ en ‘die komt als redding’, ‘hemel en aarde juichen’.

De psalmen zijn van Selby Lang en van Oost. De Responses in het Nederlands van onze eigen dirigent Daniel Rouwkema.
Daarnaast zingen we natuurlijk met alle aanwezigen verwachtingsvolle adventsliederen als ‘Hark! a thrilling voice is sounding’ en ‘Licht in onze ogen’.

Kom ook en kijk vooruit naar een hoopvol nieuw begin met Kerst.

Het koor staat onder leiding van Daniel Rouwkema, het orgel wordt bespeeld door Jan Hage
Toegang is gratis, er is een collecte bij de uitgang.
De deuren gaan open om 16.30 uur.

Jaap Boeschoten