Choral Evensong 24 juni 2018

And God  shall wipe away all tears

Edgar Bainton

Zo tegen de zomer, in de laatste Choral Evensong van dit seizoen, op 24 juni 2018, zingt De Schola Davidica een anthem met een hoopvolle blik op de (verre?) toekomst: ‘And I saw a new heaven’, een van de meest geliefde en gezongen Engelse koorwerken van Edgar Leslie Bainton (Londen 1880 – Sydney 1956).
Als zoon van een dominee werden Baintons muzikale talenten al snel duidelijk en werd hij ingezet in de kerk van zijn vader. Hij studeerde later aan de Royal School of Music bij Charles Stanford, zo’n beetje de grondlegger van de klassieke muziek in de 20e eeuw in Engeland en de componist van het koorgebed van deze Evensong. Bainton verhuisde later naar Newcastle en werd daar directeur van het conservatorium. Tijdens een muzikale reis naar Bayreuth in 1914 brak de Eerste Wereldoorlog uit en werd hij, als potentiële Engelse soldaat, gevangen gezet in Rühleben. Pas in 1918 werd hij weer vrijgelaten en kon hij zijn muzikale werkzaamheden in Engeland weer oppakken. In 1933 kreeg hij een benoeming als directeur van het Conservatorium in Sydney, Australië, waar hij de rest van zijn leven verbleef. Door die verhuizing is helaas een deel van zijn oeuvre verloren gegaan.
Zijn anthem ‘And I saw a new heaven’ is gebaseerd op Openbaring 21, 1 – 4, waar Johannes spreekt van zijn ontzag voor het zien van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. De taal is bijzonder rijk aan beelden: de zee is niet meer, er is geen dood, geen lijden, want ‘het oude is voorbij gegaan’.  En in dit nieuwe Jeruzalem, ‘is de tabernakel, het teken van de aanwezig heid van God, bij de mensen.’ De tekst is evenals de muziek warm en troostrijk. Vooral het laatste deel, ingezet door de tenoren: ‘And God shall wipe away all tears’ is van een aangrijpende schoonheid, die luisteraars en zangers niet onberoerd kan laten.

Charles Stanford

Als koorgebed zingt de Schola een andere tekst uit Openbaring 14 : 13 ‘I heard a voice from heaven’ gecomponeerd door de leermeester van Bainton, Charles Villiers Stanford (1852-1924), de grote monumentale figuur uit de Britse koormuziek van de vorige eeuw. Ook hier biedt de tekst hoop en troost voor hen die lijden of zijn gestorven. Stanford schreef ‘Blessed are the dead’ in 1886 voor de herdenkingsdienst in King’s College Chapel van zijn collega Henry Breadshaw, wetenschapper die zich bezig hield met middeleeuwse manuscripten. In dit werk verwerkte hij een deel van de middeleeuwse melodie ‘Angelus ad virginem’, die hij in 1883 van Breadshaw had gekregen. Hij bewerkte het werk in 1889 en gaf het de huidige titel ‘I heard a voice from heaven’. Stanfords prachtige en evenwichtige zetting, de schijnbare eenvoud die de achterliggende vakmanschap verraadt, en de harmonische opeenvolgingen vormen een eerbetoon aan Stanford’s muzikale voorbeeld, Johannes Brahms.
Met psalm 116 van Daniel Rouwkema, de Responses van  William Smith en de kantieken van Tertius Noble, vormen deze muzikale juweeltjes reden genoeg om te komen genieten van deze laatste Choral Evensong van dit seizoen. Bovendien sluit het koor het seizoen af door ieder voor de zomervakantie de zegen mee te geven met ‘The Lord bless you and keep you’ van John Rutter. Van harte welkom.

Het koor staat onder leiding van Daniel Rouwkema, het orgel wordt bespeeld door Jan Hage.
Aanvang 17:00 uur, de deuren gaan open om 16:30 uur.

Toegang is gratis, er is een collecte bij de uitgang.

Dit is de laatste Choral Evensong van dit seizoen. Na de vakantie, op 23 september 2018, kunt u weer bij de volgende Evensong aanwezig zijn.