Choral Evensong 28 april 2024

My way?
Afgelopen maand nam Lee Towers afscheid als zanger van de Rotterdamse Marathon. Jarenlang zong hij daar het beroemde ‘My Way’ en iedereen kon dat lekker ‘op zijn eigen manier’ meebrullen. In de kerk gaat het echter vaker over ‘Thy Way’. In de Choral Evensong van 28 april staat die weg centraal.
We zingen uit Psalm 119, die gaat over de weg die wij mogen gaan, de weg van de wegwijzers die God heeft gegeven. De psalm wordt gezongen op de ingetogen chants van Charles Wood en Walter Parratt.

Het koorgebed ‘Thy Way’ is van de hand van onze eigen dirigent Daniel Rouwkema. De vrouwen van de Schola Davidica zingen op een vloeiende melodie de tekst van A. Pollard, waarin hij bidt om leiding op de weg die wij gaan. Rouwkema schreef er in die sfeer nog een paar coupletten bij, uitlopend op een lofprijzend laatste couplet.

Gabriel Fauré
Gabriel Fauré

Cantique de Jean Racine
De anthem in deze Choral Evensong is het beroemde ‘Cantique de Jean Racine’ van Gabriel Fauré (1845 – 1924). Hij schreef dit bijzondere werk al op 19-jarige leeftijd voor de jaarlijkse compositiewedstrijd van zijn school, de École Niedermeyer. Hij won er de Premier Prix mee. Je hoort alles terug waar Fauré mee in aanraking was gebracht op school: koor en orgel spelen de hoofdrol, de tekst is religieus en de muziek ademt de sfeer van kerkelijke muziek.
Fauré gebruikte een oudere tekst van Jean Racine (1639 – 1699), een van de grote Franse toneelschrijvers van de 17e eeuw. De diepzinnige en lastig te begrijpen tekst gaat vooral over vroomheid en de genade van God, een belangrijk thema in het Jansenisme, een katholieke stroming waarvan Racine lid was.
De ingetogen en hoopvolle muziek weerspiegelt de intentie van de tekst. Nederigheid en dankbaarheid vervullen de melodie. De muziek bouwt langzaam op: een wiegende  begeleidingsmelodie wordt vergezeld door de ontroerende hoofdmelodie, die eerst alleen door het orgel of orkest wordt gespeeld, maar dan wordt overgenomen door de mannenstemmen van het koor. Tot slot maken de vrouwenstemmen het stuk compleet. Cantique de Jean Racine is net een muzikaal baken van licht.

Daniel Rouwkema

Roden Service
Ook de Canticles, het Magnificat en Nunc dimittis van deze maand, zijn geschreven door Daniel Rouwkema. Deze ‘Roden Service’ werd in 2006 geschreven voor het Roder Jongenskoor ter gelegenheid van de reis die het koor toen maakte naar Engeland. Het is een hommage aan de muziek van Engelse kerkmuziek, in het bijzonder van Herbert Howells.
Het Magnificat, de lofzang van Maria, begint met de sopranen, als was het Maria zelf die de lofzang aanheft. Het stuk is in een 3-delige maatsoort geschreven, dat verwijst naar de Drie-eenheid.
Het Nunc dimittis, de lofzang van Simeon, begint met de mannenstemmen unisono. bij ‘to be a light to lighten the gentiles’ vallen de vrouwenstemmen in, waardoor het licht gaat stralen. Beide stukken worden afgesloten met dezelfde doxologie (lofprijzing) waardoor beide stukken nog meer één geheel worden.

John Barnard
John Barnard

Responses
De Responses zijn deze maand van John Barnard (1948), organist en leraar in North-West London, die veel Engelse hymns componeerde en arrangeerde. De intochtshymne ‘Thou art the Way’ (NEH 464) en de slothymne ‘Leid Gij mij, wees mijn bevrijder’ van Sytze de Vries vragen opnieuw om leiding op de (levens-)weg die wij mogen gaan.

Welkom
Kom ook en laaf u aan de prachtige muziek en teksten in dit uur op de grens licht en donker, van kunst en kerk.
De deuren gaan open om 16.30 uur.

Choral Evensong
zondag 28 april, 17.00 uur
Janskerk Utrecht
Schola Davidica Choir o.l.v. Daniel Rouwkema
orgel: Jan Hage

Jaap Boeschoten