Choral Evensong 24 april 2022

Dood en opstanding
Pasen, het feest van het nieuwe leven, vieren terwijl er op dit moment zoveel mensen worden vermoord, lijkt een welhaast onmogelijke opgave. Toch heeft de kerk al eeuwen door, ook in de donkerste uren van dood en wanhoop, de hoop en verwachting van de kracht van opstaan uit de dood niet opgegeven. Niet om verdriet, lijden en de dood te ontkennen, maar om juist naast die zware doodsmomenten perspectief en hoop te bieden, uitzicht te geven op meer dan sterven alleen.

Alexander L'Estrange
Alexander L’Estrange

De mooiste noten
Daarom begint in de Choral Evensong op 24 april het koorgebed van Alexander L’Estrange met de woorden: ‘Lighten our darkness, we beseech thee, o Lord’. Want verlichting in deze donkere en dreigende tijden hebben we hard nodig. Meer lezen