Choral Evensong 25 maart 2018

Gejubel èn dreiging

Thomas Weelkes

Choral Evensong van Schola Davidica op Palmpasen
De zesde, laatste zondag van de veertigdagentijd, zondag 25 maart, heeft een dubbelzinnig karakter dat kernachtig wordt weergegeven met de laatste regel van lied 556 uit het Liedboek: ‘Heden hosanna, morgen kruisig Hem!’
Die zondag is het Palmpasen en dat is een dag waarop de kerk de feestelijke intocht in Jerusalem herdenkt: mensen langs de straten met palmtakken die Jezus toejuichen als Hij Jeruzalem binnentrekt op een ezel. Die feestelijke vrolijkheid wordt prachtig weergegeven in het jubelende koorgebed ‘Hosanna to the Son of David’ van Thomas Weelkes (1576-1623).
Van Weelkes weten we niet zo veel, maar wel dat hij in 1598 benoemd is als organist in Winchester, in 1602 verhuisd naar Chichester, maar daar weer ontslagen werd omdat hij dronken achter het orgel zat en liederlijke taal uitsloeg tijdens een dienst. Lees meer

Russische Vesper 25 februari 2018

Russische mysteriezang en wierook in de Janskerk

Wat maakt toch dat Russische kerkmuziek door velen zo gewaardeerd wordt? De taal versta je niet, de muziek is ouderwets, romantisch en de koorklank van Russische koren beantwoordt nauwelijks aan ons westerse begrip van mooi.
Misschien is het wel het mystieke element, het verlangen naar onbegrepen diepten, het mysterie dat spreekt uit deze muziek dat ons aantrekt. Want in de Russische kerk staat het mysterie, het heilige, de indrukwekkende majesteit van het goddelijke en de hemel centraal, in tegenstelling tot onze westerse liturgie die veel meer nadruk legt op de woorddienst en een beroep doet op ons verstand en begrip. Misschien zoeken wij soms ook wel die innige verbondenheid met het onbegrijpelijke en heilige mysterie dat God is.

Een maal per jaar verandert de Utrechtse Janskerk, een stoer Gotisch en enigszins kaal protestants kerkgebouw, in een mystieke Russische kathedraal. Lees meer

Carols of Epiphany 28 januari 2018

Schola Davidica zingt Carols van Epifanie

Naast de bekende Lessons & Carols rond het Kerstfeest, wordt er de laatste jaren ook steeds vaker in januari een viering gehouden van ‘Carols of Epiphany’. King’s College te Cambridge viert al vanaf 1928 met Kerst het beroemde Festival Lessons & Carols, maar St. Johns College heeft het voortouw genomen om jaarlijks de Carols rond Epifanie te zingen.
In de eerste eeuwen van onze jaartelling kende men nog helemaal geen Kerstfeest, maar vierde de kerk in het oosten de verschijning van de Zoon van God op aarde in een mensengestalte. Dit werd de ‘Epifanie’ (Grieks voor  ‘plotselinge verschijning’) genoemd. Lees meer

A Festival of Lessons & Carols 25 december 2017

Zingen in het donker

U kent het vast wel: soms zijn mensen heel bang in het donker en als ze dan toch ergens in het duister moeten lopen dan gaan ze wel eens hardop zingen. Dat is dan om jezelf moed in te zingen of misschien om boze geesten of waanideeën te verdrijven. Dan zing je je eigen angst en onvermogen weg, je voelt je minder alleen en verbonden met over wie je zingt. In ieder geval is het een manier om de dreigingen van de duistere wereld minder te voelen. Misschien is dat ook wel de reden dat we zo graag zingen in deze donkere dagen van december. Voor geen enkel jaargetijde is zoveel muziek geschreven als voor de wintertijd. En veel muziek is voor Advent en Kerst. Lees meer

Choral Evensong 3 december 2017 in de Grote Kerk, Wijk bij Duurstede

Hopen op Licht

In de donkere dagen voor Kerstmis vreesden de oude Germanen dat de zon langzaamaan vertrok om misschien nooit meer terug te komen, waarna ze in een soort eeuwig duister zouden moeten voortleven. In die tijd van gevreesde duisternis viert de kerk al eeuwen Advent, de hardnekkige hoop en verwachting dat er Licht komt, niet alleen in de kille winter maar ook in een wereld die bedreigd wordt door donkere en dreigende gebeurtenissen.
Advent is het feest van verwachting, hoop op de komst van het Licht in de wereld, en over dat komende Licht zingt de Schola Davidica Utrecht op zondag 3 december in een Choral Evensong in de Grote Kerk van Wijk bij Duurstede. Lees meer