Festive Evensong in Leiden

Hooglandse Kerk01
Al 25 jaar worden in de Hooglandse Kerk te Leiden Choral Evensongs gehouden.
Nadat in 1989 het St Albans Cathedral Choir een eerste Evensong had gezongen waar 800 mensen op af kwamen vinden daar elk jaar een aantal Choral Evensongs plaats, waarin naast de eigen Leidse Cantorij ook Engelse en Nederlandse koren en regelmatig de Schola Davidica hebben gezongen. Lees meer

Welkom op de nieuwe website

De Schola Davidica Utrecht heeft een nieuwe website, die u nu voor u ziet.
Zoals u gewend bent kunt u hier (zie hieronder) de toelichting vinden op de komende Choral Evensongs, inschrijven voor de maandelijkse herinneringsmail en veel meer informatie vinden.
Maar u kunt ook terugkijken naar toelichtingen op vorige Evensongs.
We hopen dat u snel gewend bent aan het nieuwe uiterlijk en dat u alles kunt vinden wat u wilt weten over de Schola Davidica.

De komende tijd zullen nog wat veranderingen en aanvullingen plaatsvinden.
Geef uw commentaar per mail door aan: webmaster@scholadavidica.nl

 

Choral Evensong 28 september 2014

Een oude faux bourdon en een modern Agnus Dei in de Janskerk

William Byrd
William Byrd

Op zondag 28 september beginnen om 17.00 uur weer de maandelijkse Choral Evensongs van de Schola Davidica in de Janskerk. In deze Evensong klinken de sonore klanken van een Magnificat van William Byrd gecomponeerd als een ‘faux bourdon’. Letterlijk betekent dit in het Frans ‘valse bas’. Het is een muzikale manier van harmoniseren die in de late middeleeuwen en de vroege Renaissance opkwam om melodieën eenvoudig meerstemmig te maken of om de melodie te begeleiden. Lees meer

Choral Evensong 22 juni 2014

 

Een bijzonder afwisselende seizoensafsluiting door de Schola Davidica Utrecht

Alcaraz, Albert-2
Albert Alcaraz

Een Choral Evensong is meestal behoorlijk voorspelbaar. The Book of Common Prayer uit 1548 heeft de vorm vastgelegd en sindsdien worden de (Choral) Evensongs volgens dat stramien gevierd. De Schola Davidica heeft in haar 30-jarig bestaan een eigen vorm ontwikkeld, de Utrechtse evensong, met enige aanpassingen ten opzichte van het Engelse origineel, maar de diensten worden bijna altijd volgens dezelfde orde gehouden. Variaties vinden plaats in de teksten en de muziek. Lees meer

Choral Evensong 25 mei 2014

Wagenaar, Johan3
Johan Wagenaar

Hemelse muziek van vaderlandse bodem met Wagenaar, de Klerk en Oost
Terwijl het voor velen moeilijk is om aan te geven wat we vieren op het Pinksterfeest, op de 50e (pentekosta) dag van Pasen, is de 40e dag na Pasen, Hemelvaartsdag, veel concreter. Voor mensen die niet in de Christelijke traditie zijn opgevoed zal niet altijd duidelijk zijn wat er gevierd wordt met Kerst, Pasen of Pinksteren, maar de naam van deze dag maakt als een van de weinige Christelijke feesten meteen duidelijk wat er wordt herdacht. Toch is wat Hemelvaart nu betekent niet altijd even duidelijk, getuige de (ongetwijfeld Christelijke) wetenschapper die in de 17e eeuw berekende met welke startsnelheid Jezus van de aarde moet zijn vertrokken om het zwaartekrachtveld van de aarde te overwinnen op weg naar de hemel.

Lees meer