Choral Evensong Leiden

Op zondag 14 juni zingt de Schola Davidica Utrecht een Choral Evensong in de Hooglandse Kerk te Leiden.
In deze 700 jaar oude kerk worden regelmatig Engelse Evensongs gevierd en naast de Leidse Cantorij zingt ook de Schola Davidica regelmatig in deze druk bezochte diensten. Lees meer

Choral Evensong 24 mei 2015

Schola Davidica zingt ‘The Spirit of the Lord’ van Elgar op Pinksteren

Elgar-Edward-08
Edward Elgar

Een exact moment noemen waarop een kunstwerk is ontstaan is vaak heel lastig. Maar voor Edward Elgar was er een duidelijke gebeurtenis die zijn creatieve verbeelding op gang bracht die uiteindelijk leidde tot zijn meesterwerk ‘The Apostles’. Tijdens de Choral Evensong op Pinksteren, zondag 24 mei om 17:00 uur, zal de Schola Davidica Utrecht het eerste deel hiervan als anthem zingen.

Toen Elgar leerling was op de Littleton House School in Worcester, merkte zijn docent Francis Reeve eens op: ‘De apostelen waren jonge en arme mannen die voor de komst van de Heilige Geest waarschijnlijk niet slimmer waren dan de meeste van jullie hier.’ Op dat moment ontstond bij Elgar het idee om een religieus werk te schrijven dat zou draaien om die eenvoudige mannen die het fundament hebben gelegd voor het Christendom. En dat idee heeft hij vastgehouden tot in zijn volwassen leven. Lees meer

Choral Evensong 26 april 2015

Zingend (ge)-loven op zondag Jubilate

Byrd, William
William Byrd

De zondagen na Pasen hebben van oudsher allemaal een eigen naam, verbonden aan de psalm of lezing van die zondag. Na Pasen lijkt het als of de gemeente langzaam op gang moet komen, het nieuws van de opstanding nog niet kan geloven, maar het karakter van de zondagen wordt steeds uitbundiger: van ‘Als pasgeboren kinderen’ (1e zondag na Pasen), via de ‘goedheid van de Heer’ (2e zondag), naar ‘Jubel’ (3e zondag). Het lijkt of daarmee een hoogtepunt is bereikt, want daarna daalt het temperament weer wat af met ‘Zing’ (4e zondag), ‘Bid’ (5e zondag) en ‘Hoor’ (6e zondag).

In de Choral Evensong van 26 april lijkt de gemeente wel op het uitbundigst te vieren. Ge-loven en loven hoort bij elkaar, zeker op deze zondag Jubilate. In het zes-stemmige koorgebed ‘Haec dies’ van William Byrd wordt de dag geprezen die de Heer maakte. Lees meer

Choral Evensong 22 maart 2015

Diepe eenvoud in Choral Evensong in de 40-dagentijd

Bairstow, Edward-3
Edward Bairstow

De 40-dagentijd, de tijd voor Pasen die ook wel lijdenstijd wordt genoemd, is de meest dramatische periode van het kerkelijk jaar. De gang van Jezus naar Jeruzalem, zijn lijden en kruisdood hebben vele componisten geïnspireerd hun mooiste muziekstukken te schrijven. In ieder geval zijn het allemaal werken vol passie en emotie. Gevoelens van rouw en inkeer contrasteren met de jubelende en opstandige muziek van Pasen.
In de Choral Evensong van 22 maart, de 5e zondag van de 40 dagen, zingt de Schola Davidica The Lamentation van Edward Bairstow. Lees meer

Choral Evensong 22 februari 2015

Schola Davidica zingt oude smeekgebeden op moderne klanken

Choral Evensong op 22 februari 2015 om 17:00 uur in de Utrechtse Janskerk

King_Henry_VI
King Henry VI

Henry VI (1422-1471) werd al koning van Engeland toen zijn vader overleed en hij pas negen maanden oud was. Enkele weken later werd hij ook nog koning van Frankrijk toen zijn grootvader van moeders kant overleed. Hij was daarmee verreweg de jongste koning van Engeland ooit. Hij staat bekend als een zeer vroom man, maar was totaal niet opgewassen tegen de intriges aan het Engelse en Franse hof. Hij was de stichter van o.a. Eton College en King’s College in Cambridge en liet daar ook de beroemde chapels bouwen die aan de Colleges verbonden zijn. Hij zou in 1471 zijn vermoord in de bekende gevangenis, de Tower van London, terwijl hij geknield op de grond aan het bidden was. William Shakespeare heeft drie toneelstukken over hem geschreven. Lees meer