Choral Evensong 27 oktober 2019

Vooruitkijken naar herinnering met John Taveners ‘Funeral Ikos’

Op 1 november worden in de RK kerk traditioneel de heiligen herdacht (‘Allerheiligen’) en op 2 november de overledenen (‘Allerzielen’). In de protestantse traditie gebeurt dat meestal op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, eind november.

John Tavener
John Tavener

De laatste jaren steeds stijgende belangstelling voor Halloween (31 oktober) komt hier ook vandaan (Hallow- e’en of All Hallow’s Eve = Allerheiligenavond). Zo diep in de herfst zijn we blijkbaar, en begrijpelijk, in gedachten nogal bezig met sterven, de dood en de overledenen.
Schola Davidica kijkt in de Choral Evensong van 27 oktober vooruit naar deze gedachtenis-dagen in november. Centraal staat het indrukwekkende ‘Funeral Ikos’ van John Tavener (1944-2013). Meer lezen

Choral Evensong 22 september 2019

Schola Davidica zingt Pärt’s ‘Magnificat’ in tintinnabuli stijl

Arvo Pärt
Arvo Pärt

Arvo Pärt, de beroemde componist uit Estland, schreef in 1989 een uitzonderlijk Magnificat in wat hij zelf noemde de tintinnabuli (=‘bel’)-stijl. Pärt werd hiertoe geïnspireerd door zijn mystieke ervaringen van chants, zoals de Schola Davidica ook regelmatig zingt. Kenmerkend hierbij is dat er twee stemmen samenwerken: één stem houdt een toon aan en de andere varieert daar tegen in en komt soms ook weer samen. In dit Magnificat zingt vaak de eerste sopraan een c, terwijl de tweede sopraan daar als het ware om heen cirkelt en soms samenklinkt op dezelfde noot, soms in een terts of kwint, maar ook regelmatig in een wringende dissonant van een halve of hele toon verschil. Als de mannen zingen is het de a die blijft klinken, al wordt die gezongen door steeds wisselende stemmen. Meer lezen

Choral Evensong 23 juni 2019

Duitse melancholie en Engelse pathos in laatste Evensong van dit seizoen

Johannes Brahms in 1853
Johannes Brahms in 1853

In de Choral Evensong van juni zingt de Schola Davidica twee Duitse werken uit de laatromantiek.
Johannes Brahms (1833-1897) kennen we vooral als een oude gezette man die zijn gezicht verbergt achter een grote baard. Zijn muziek wordt vaak gezien als weemoedig, maar met een troostende schoonheid. In zijn leven kon hij bot en afstandelijk zijn naar zijn vrienden, maar had hij een groot hart voor minder bedeelden. Zijn diepe gevoeligheid blijkt al in Geistliches Lied, Meer lezen