CD’s

Soli Deo Gloria (front)-300pxSoli Deo Gloria
In memoriam Gert Oost (2014)
Gert Oost en Schola Davidica Utrecht

 

 

 

Durham CDDe Schola Davidica singing in Durham
Een verzameling live-opnamen uit Durham Cathedral
De Schola Davidica zong in augustus 2013 een week lang de Choral Evensongs in Durham. Op deze CD de mooiste opnamen van werken uit die Evensongs.

 

 

 

A Utrecht EvensongA Utrecht Evensong
Een uitgebreide Choral Evensong in Utrechtse stijl (2008)
Schola Davidica, Gert Oost en sopraan Marjon Strijk

 

 

 

Highlights of Schola DavidicaHighlights of Schola Davidica Utrecht
Hoogtepunten van de uitverkochte CD’s ‘A Rose of Crystal’ en ‘High Days and Holy Days’ (2008), Schola Davidica en Gert Oost

 

 

 

 

De cd’s zijn verkrijgbaar na de Choral Evensong bij de cd-tafel in de Janskerk te Utrecht of als volgt te bestellen voor toezending per post.

Bestellen:
Prijs (inclusief verzendkosten):
• 1 cd €15,00
• 2 cd’s €25,00
• 3 cd’s €33,00

U kunt deze cd’s bestellen door overmaking van het juiste bedrag op bankrekening:
NL16 RABO 0174 8279 11 t.n.v.: Schola Davidica Utrecht
met daarbij de vermelding van de titels van cd’s die u wilt ontvangen.

Stuur vervolgens een mailbericht naar shop@scholadavidica.nl (contactpersoon Henk Boeschoten) en vermeld:
• het bedrag dat u hebt overgemaakt;
• de titels van cd’s die u wilt ontvangen;
• het toezendadres.

De cd’s worden u toegezonden, zodra het verschuldigde bedrag op de bankrekening is bijgeschreven.