Gastzanger

Aan de Choral Evensongs van de Schola Davidica kun je ook op projectbasis af en toe een keer meedoen als invaller of gastzanger.
Daarvoor heb je contact gehad met de dirigent of de stemcoördinator.

Voor deze gastzangers hieronder wat informatie:

Repetities
Elke 4e zondag van de maand zingen we om 17:00 uur een Choral Evensong, behalve juli, augustus (vakantie) en december (Lessons & Carols)
We repeteren normaal twee weken voor de Evensong op vrijdagavond van 19.15 tot 22.00 uur, op zaterdagmorgen voorafgaand aan de Evensong van 9.30 tot 13.15 uur en op zondagmiddag voorafgaande aan de Evensong vanaf 15.00 uur.
We verwachten dat je voor de eerste repetitie de noten van de te zingen werken beheerst. Tijdens de repetities werken we vooral aan de interpretatie en afwerking van de koorstukken en aan samen zingen met het orgel.

Muziek
De bladmuziek en eventuele oefenopnamen kun je vinden op de beveiligde webpagina met het jaarprogramma.

Kosten:
Aan de invallers vragen we een vrijwillige bijdrage van € 10,- per maand. Dit geld kan gestort worden op rekeningnummer NL16 RABO 0174 8279 11 t.n.v Schola Davidica o.v.v. ‘invallerbijdrage’.