Choral Evensong op 24 mei afgelast

Afwezigheid vieren op wezenzondag

De zondag tussen hemelvaartsdag en Pinksteren wordt wel ‘wezenzondag’ genoemd. Jezus is al naar de hemel gegaan en de Heilige Geest is nog niet gekomen. Al is dit voor ons een mooie liturgische constructie, het gevoel verlaten, alleen en achtergelaten te zijn is ons mensen wel bekend.
Ook als Schola Davidica voelen we sterk het gevoel van verlatenheid, nu we door het covid-virus geen Choral Evensongs kunnen houden. De muziek die we deze zondag zouden hebben gezongen is dan ook zeer passend voor deze periode.

De gekozen anthem ‘Ascendit Deus’ van de Britse priester Peter Philips (1560-1628) werd in Antwerpen uitgegeven omdat hij zijn vaderland moest ontvluchten. Als overtuigd Rooms Katholiek was het geloof beleven en belijden in Engeland voor hem te gevaarlijk geworden. Hij vluchtte naar de Spaanse Nederlanden waar hij in Brussel, Antwerpen en uiteindelijk Amsterdam verbleef. Hij heeft daar waarschijnlijk Jan Pieterszoon Sweelinck leren kennen. Hij componeerde in de Italiaanse stijl zoals Orlandus Lassus.
Zijn ‘Ascendit Deus’ beeldt in de eerste noten al het opstijgen naar de hemel van de Jezus uit. In het volgende deel waarin trompetten worden beschreven, klinken allemaal korte noten als klaroenstoten, waarna op de woorden ‘God heeft Hem een zetel bereid’ de muziek met rustige liggende noten de zetel uitbeeldt. Het werk wordt in drie-telsmaat met aanhoudende alleluia’s beëindigd.

Charles V. Stanford
Charles V. Stanford

Een totaal andere sfeer zet Charles Stanford neer met het koorgebed Coelos ascendit hodie. Hier klinkt Engelse romantische muziek: veel dynamische schakeringen, verrassende harmonische wendingen en pakkende melodieën. Het dubbelkorige motet Coelos ascendit hodie dat de hemelvaart van Jezus bezingt, is duidelijk gedacht vanuit de situatie in het koorgedeelte van een Engelse kathedraal. Het koor zit, zoals u wel weet, in twee koren (Cantoris en Decani) in tegen over elkaar gesitueerde koorbanken en kan zodoende in beurtzang op elkaar reageren. In dit motet is het het woord ‘Alleluia’ dat afwisselend door koor I en koor II, in aanvulling op de tekst, als een uitroep gezongen wordt.

Met de Canticles in D van Charles Wood en de Responses II van Gert Oost, beloofde dit weer een mooie Evensong te worden.

Helaas gaat die nu niet door, maar u kunt een aantal werken van deze Evensong en andere uit deze periode van het kerkelijk jaar beluisteren via Spotify of YouTube via onderstaande links:

Afspeellijst YouTube: