Choral Evensong 25 maart 2018

Gejubel èn dreiging

Thomas Weelkes

Choral Evensong van Schola Davidica op Palmpasen
De zesde, laatste zondag van de veertigdagentijd, zondag 25 maart, heeft een dubbelzinnig karakter dat kernachtig wordt weergegeven met de laatste regel van lied 556 uit het Liedboek: ‘Heden hosanna, morgen kruisig Hem!’
Die zondag is het Palmpasen en dat is een dag waarop de kerk de feestelijke intocht in Jerusalem herdenkt: mensen langs de straten met palmtakken die Jezus toejuichen als Hij Jeruzalem binnentrekt op een ezel. Die feestelijke vrolijkheid wordt prachtig weergegeven in het jubelende koorgebed ‘Hosanna to the Son of David’ van Thomas Weelkes (1576-1623).
Van Weelkes weten we niet zo veel, maar wel dat hij in 1598 benoemd is als organist in Winchester, in 1602 verhuisd naar Chichester, maar daar weer ontslagen werd omdat hij dronken achter het orgel zat en liederlijke taal uitsloeg tijdens een dienst. Lees meer